CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Inspekce přehrady Derbendikhan


Předmětem projektu bylo posouzení bezpečnosti a provozuschopnosti vodního díla. Jednalo se o rozsáhlou inspekci jednotlivých částí vodního díla. Vlastní inspekce, zkoušky, měření a další průzkum probíhaly jak klasickým způsobem, tak za přítomnosti specializovaných profesí (potápěči, horolezci atd.). Nedílnou součástí celé akce byly komplexní prohlídky strojních technologických celků. V závěru projektu byla zpracována zpráva o nejzávažnějších zjištěních, navrhovaných opravách a doporučeních pro další provoz vodního díla.

Přehrada Derbendikhan leží na řece Diyala Sirwan přibližně 65 km jihovýchodně od Sulejmanie a 230 km severovýchodně od Bagdádu. Jedná se o víceúčelové vodní dílo. Přehrada je postavená v úzké soutěsce na vrstvách sedimentárních hornin, jako jsou jílovce, pískovce, vápence a další konglomeráty. Stavba přehrady začala v roce 1956 a dokončena byla v roce 1961. Celkový objem nádrže při normální provozní hladině 485,00 m n. m. je 3 000 mil m3 (cca 4 x větší než objem Orlické přehrady)Více informací o projektu ve formátu PDF naleznete zde.
Členové klastru