CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Rehabilitace vodárenského systému přehrady Duhok Dam

Přehrada Duhok postavená v roce 1988, je jednou ze středně velkých přehrad se nachází na řece Rubar Duhok 2 km severně od centra města Duhok. Hlavní i kazetové hráze jsou zemní výplně se středním jílovým jádrem následované jednou vrstvou filtru na obou stranách a podepřenou pískovým a štěrkovým obalem. Pro zemědělské účely byl navržen zavlažovací systém pro zemědělské oblasti odhadované na 15 000 tisíc hektarů, která  se nachází v oblasti západně od města Duhok.


Stavba hráze byla zahájena v roce 1980 a byla dokončena v roce 1988. Zavlažovací projekt nebyl využíván podle návrhu z mnoha důvodů, včetně poškození konstrukcí, zejména potrubí, které dodávají vodu do zemědělských polí, během intifády. Kromě toho došlo k expanzi do města Duhok a distribuce zemědělské půdy občanům ji přeměnila na obytné oblasti.

Pro celé město Duhok existují tři zdroje pitné vody. Kromě přehradního jezera je to podzemní voda (studny a prameny) a vodovodní potrubí z Khrabdeemu.


Studie proveditelnosti popisuje možnosti zlepšení systému zásobování pitnou vodou třemi způsoby:

          - Zlepšení kvality vody návrhem úpravny vody

          - Zlepšení energetické účinnosti instalací vodní elektrárny

          - Zlepšení kvality vody instalací čistíren odpadních vod. 

 

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Informační leták k projektu je dostupný zde.

                                                                      

Členové klastru