CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

CREA Hydro&Energy

 Projekt CREA Hydro&Energy CZ.01.102/0.0/0.0/15_009/0001375 byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu byla prezentace klastru v zahraničí a mezinárodní spolupráce.

Předmětem řešení projektu byla internacionalizace klastru na základě zpracované studie proveditelnosti v souladu se studií strategie internacionalizace a realizace aktivit k dosažení stanovených cílů.

Cíle projektu dané studií proveditelnosti:

- Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů spolku

- Podpora rozvoje oboru v ČR a v dalších teritoriích zájmu

- Rozvoj mezinárodní spolupráce v oboru


Oborem se rozumí veškeré činnosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie, vodního hospodářství a činnosti související.

Strategie internacionalizace klastru CREA Hydro&Energy vychází z teoretické části Studie internacionalizace – Analýza a metodika a využívá metodických dokumentů Evropské komise. Zpracování, přijetí a implementace Strategie internacionalizace bylo pro klastr CREA Hydro&Energy jedním z klíčových předpokladů a podmínek dalšího úspěšného rozvoje.

Projekt byl ukončen v roce 2017.


Členové klastru