CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

CREA Hydro&Energy - Rozvoj klastru

 Projekt CREA Hydro&Energy - Rozvoj klastru CZ.01.102/0.0/0.0/15_012/0001376byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu byl rozvoj služeb klastru a regionální spolupráce. 

Předmětem řešení projektu byl rozvoj klastru na základě zpracované studie proveditelnosti v souladu se strategií klastru a realizace aktivit k dosažení stanovených cílů. 

Hlavní aktivity zajišťované klastrem na dobu trvání projektu:

- Rozšiřování klastru, portfolia produktů a služeb poskytovaných klastrem

- Networking, mezioborová spolupráce a spolupráce s jinými klastry

- Sdílení a transfer znalostí

- Iniciace nových projektů z jiných zdrojů včetně komerčních projektů

- Rozvoj lidských zdrojů

- Marketing a propagace v tuzemsku


Cíle projektu byly splněny a projekt přispěl k dalšímu posunu již tak vysoké úrovně rozvoje klastru CREA Hydro&Energy.

Projekt byl ukončen v roce 2017. 


Členové klastru