CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Kolektivní výzkum II.

Projekt Kolektivní výzkum II. CZ.01.102/0.0/0.0/16_079/0008827 je spolufinancován Evropskou unií. 
Projekt zahrnuje  výzkum a vývoj softwarových prostředků pro mapování vodních toků a výzkum mobilního mikrozdroje elektrické energie využívající vodní energii.
Projekt má dva podprojekty:

Výzkum II. Software pro mapování
Cílem projektu je vytvoření metod, postupů a zpracovatelského SW pro efektivní kombinaci dat bezkontaktního mobilního měření terénu a měření dna povrchových vodních útvarů (morfologie toků a nádrží) tak, aby existovala co nejpřesnější a ucelená data o území využitelná v oblastech správy a údržby vodohospodářské infrastruktury včetně oblastí zajištění její bezpečnosti v obdobích hydrometeorologických extrémů.  

Výzkum II. Mobilní mikrozdroj 
Cílem projektu je vyvinout mobilní mikrozdroj elektrické energie pro napájení malé izolované elektrické sítě s celkovým příkonem řádu jednotek až desítek kilowatt (malá farma, (benzin, nafta) avšak s využitím v místě dostupné vodní energie jako obnovitelného zdroje.

Rok ukončení: 2019

Členové klastru