CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Infrastruktura II.

Projekt Infrastruktura II. CZ.01.102/0.0/0.0/16_080/0008855 je spolufinancován Evropskou unií. 
Projekt zahrnuje pořízení infrastruktury pro účely výzkumu a vývoje v oblasti terénních měření a laboratorních vyhodnocení vzorků pro vodní hospodářství. 
Cíle projektu Sdílená infrastruktura jsou:
1)     Doplnění zařízení Centra pro výzkum CREA Brno (CVB) tak, aby bylo možné realizovat předložený projekt Výzkum II a současně aby CVB mohlo pokrýt budoucí potřeby VaV aktivit členů klastru i dalších subjektů našeho oboru v regionu.
2)     Udržení vybavení klastru na úrovni umožňující spolupráci ve VaV a komunikaci s partnery pro realizované a připravované mezinárodní projekty.
Tento projekt má přímou návaznost na výzkumný projekt klastru předkládaný v třetí výzvě programu OP PIK Spolupráce-Klastry. 

Rok ukončení: 2019 


Členové klastru