CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Infrastruktura III.

Projekt Infrastruktura III. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_151/0011831


Projekt řeší problém rozšíření výzkumné kapacity Centra výzkumu Brno a to především v oblasti měřících zařízení pro výzkum a vývoj, software a hardware. Rozšíření výzkumných kapacit v oblasti terénních měření a laboratorních vyhodnocení vzorků pro vodní hospodářství bude řešeno prostřednictvím nákupu zařízení.

Rok ukončení : 2020


 
Členové klastru