CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Rozvoj klastru II.

Projekt Rozvoj klastru II. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_149/0011250


Projekt "Rozvoj klastru II" navazuje na předchozí projekty vytváření a základního rozvoje klastru CREA Hydro&Energy, jehož posláním je :
a) provoz klastru
b) podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů spolku
c) podpora rozvoje oboru vodního hospodářství a obnovitelných zdrojů energie a s nimi souvisejících oborů v ČR

Rok ukončení : 2019 


 
Členové klastru