CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Rozvoj klastru 6.

Projekt Rozvoj klastru 6. CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_315/0018822

Projekt "Rozvoj klastru 6" navazuje na předchozí projekty vytváření a základního rozvoje klastru CREA Hydro&Energy, jehož posláním je :

a) provoz klastru
b) podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů Spolku
c) podpora rozvoje oboru vodního hospodářství a obnovitelných zdrojů energie a s nimi souvisejících oborů v ČR

Projekt zajišťuje rozvoj klastrové organizace ve stadiu zralosti a vytváření všestranného zázemí pro plnění poslání klastru.

Termín : 1.3.2020 – 30.12.2022


Členové klastru