CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Nové energeticky efektivní metody čištění průmyslových odpadních vod


Výrazným technologickým přínosem projektu bude návrh a ověření technologie anaerobního čištění odpadních vod z potravinářského se současnou produkcí bioplynu v podmínkách reálného media. V rámci řešení bude vyvinuta a odzkoušena pilotní anaerobní membránová jednotka (AnMBR) na čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu. Budou nastaveny parametry jednotky a tyto budou následně během řešení projektu ověřovány, vyhodnocovány a optimalizovány. Implementací navržených řešení k čištění odpadních vod se předpokládá výrazné snížení nákladů na vlastní čištění odpadních vod (snížení produkce čistírenských kalů, produkce bioplynu) při zachování vysoké efektivity čištění.

Projekt je podporován z Operačního programu Podnikání a Inovaci, programu Spolupráce-Klastry Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro více informací kontaktujte Ing. Radku Pešoutovou, MSc (pesoutova@creacz.com).

  


Členové klastru