CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Vývoj technologií pro těžbu a likvidaci sedimentu z vodních nádrží

Základní ideou projektu je výzkum a vývoj nových technologií pro zajištění komplexní nabídky služeb pro návrh a realizaci likvidace dnového sedimentu především z vodárenských nádrží, kanálů a řek. Technologie umožňuje likvidaci sedimentu bez nároku na změnu režimu vodního díla (nedochází k vypuštění nádrže, omezení výroby elektrické energie, apod.). Metoda zajišťuje výrazné snížení eutrofizace vodního prostředí, bude omezen vznik kyslíkových deficitů, posílena druhová diverzita a potlačen masivní rozvoj vodního květu. Pominou důvody k aplikaci chemických preparátů ke snížení primární produkce vodního květu. Technologie má pozitivní vliv na životní prostředí, byla ověřena v praxi a má široké uplatnění v České republice a v zahraničí.

Řešení projektu: 3/2009 - 2/2012

Koordinátor projektu: Ing. Jana Slámová


Členové klastru