CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Typová studie pro optimalizaci nakládání s odpady a jejich následného energetického využití

Projekt vychází ze současné, celosvětově rostoucí potřeby řešit problémy spojené s nakládáním s odpady. Zejména v dynamicky se rozvíjejících zemích, kde s rostoucí ekonomickou sílou obyvatelstva narůstá množství odpadů, které v těchto zemích nejsou z převážné většiny nikterak zpracovávány a využívány a neustále se hromadí na skládkách komunálních odpadů, které zpravidla nejsou zabezpečeny proti vlivům na okolní prostředí. 

Těžiště studie je v návrhu revitalizace a stabilizace skládek komunálního odpadu a ostatních odpadů, ve vypracování koncepce vhodného uceleného systému sběru, svozu a třídění odpadů, v klasifikaci jednotlivých druhů odpadů a v ideovém návrhu vhodných koncových technologických zařízení pro energetické využití odpadů a zařízení pro zpracování odpadů energeticky nevyužitelných. Modelově byla zvolena svozová oblast s cca 500.000 obyvateli.

Cílem je za pomoci typové studie oslovit potenciální zákazníky, kterými mohou být jednotlivé státy, jejich samosprávné municipality, ale také soukromí investoři, kteří se zabývají nakládáním s odpady v daném teritoriu.

Řešení projektu:  9/2009 – 12/2011

Koordinátor projektu: Ing. Tomáš Dvořák

Členové klastru