CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Využití moderních teplotních měření pro detekci průsaků hrázemi

Cílem projektu je navrhnout a provést instalaci a vypracovat metodiku sledování průsaků pomocí dvou metod měření teplot:

  • Pomocí zarážených tyčí s odporovými teplotními senzory umístěnými do zájmového prostoru zemní hráze
  • Pomocí optických kabelů umístěných v tělese hráze (nebo např. v okolí drenážního prvku)
Měřením průsakového režimu pomocí optického kabelu se zdá vhodné pro získání přesnější prostorové informace je možné získat přesnější prostorovou informaci o rozložení průsaků z jednotlivých částí vodního díla. Etapové měření umožňuje porovnávat rozdíly mezi jednotlivými etapami. Kontinuální měření potom umožňuje kontrolovat a zachytit včas anomálie, změny a nepříznivý vývoj v čase a reagovat na něj vhodnými nápravnými opatřeními. Kontrola se provádí měřením a vyhodnocováním teplot po celé délce optického kabelu umístěného v zájmovém prostoru.

Očekávaným výstupem projektu jsou doporučení zejména vlastníkům vodních děl, zda jsou tyto metody vhodné jednak pro provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly, zavádění doplňujících měření, průzkumů vodních děl, ale také v případě potřeby upřesnení problémů před zahájením nákladných oprav vodních děl. 

Řešitel  projektu: Ing. Ondřej Černý

Řešení projektu:  3/2012 – 12/2014

Členové klastru