CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

CREA Hydro&Energy INF

Projekt CREA Hydro&Energy INF CZ.01.102/0.0/0.0/15_008/0002000 byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu bylo rozšíření kapacit Centra výzkumu Brno v oboru vodního hospodářství.

Předmětem řešení projektu sdílené infrastruktury bylo zajištění významného posunu v technologické vyspělosti v oboru technologií pro vodní hospodářství a obnovitelné zdroje energie, významný především v dnešním období změn klimatu, rizik sucha i bleskových povodní a na ně reagující strategie zvýšení bezpečnosti stávajících vodních staveb a výstavby nových nádrží.

Cílem projektu bylo:

1)  doplnění zařízení Centra pro výzkum CREA Brno (CVB) tak, aby bylo možné realizovat předložený projekt Výzkum a současně aby CVB mohlo pokrýt budoucí potřeby VaV aktivit členů klastru i dalších subjektů našeho oboru v regionu.

2) Udržet vybavení klastru na úrovni umožňující spolupráci ve VaV a komunikaci s partnery pro realizované a připravované mezinárodní projekty.

Projekt byl ukončen v roce 2017.


Členové klastru