CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Členové klastru


 AQUA PROCON s.r.o. je projektová a inženýrská společnost v oblasti vodního hospodářství (vodovodní a kanalizační systémy, generely, čistírny odpadních vod, úpravny vody).

 
AQUAS vodní díla s.r.o. je realizační firma pro vodní stavby a instalace technologických celků


AW-DAD, s.r.o. je projekční a konzultační kancelář v oboru vodních nádrží a technologií pro vodní díla


Český hydrometeorologický ústav je státní hydrometeorologický institut


GEOtest, a.s. je firma v oboru hydrogeologie, inženýrské geologie a geotechniky, sanací, environmentálních služeb s vlastní certifikovanou laboratoří pro analýzy vod a zemin


HG partner s.r.o. je projekční firma v oboru vodních staveb

MATOUŠEK CZ a.s. je vývojová, projekční a stavební firma v oboru ekologických staveb a technologií pro obnovitelné zdroje energie (vodní, větrné, z odpadů)


Mendelova univerzita v Brně je nejstarší univerzita v oboru zemědělství a lesnictví v České republice


PS PROFI s.r.o.
vývojová a realizační firma v oboru speciálních služeb pro vodní díla s vlastní potápěčskou skupinou pro realizaci speciálních prací a oprav v zatopených prostorách včetně poradenství, školení a komplexních dodávek


SIGMAINVEST spol. s r.o. je dodavatel kompletních technologických celků pro čerpací, závlahové, vodárenské a čistírenské systémy s vlastní inženýringovou divizí


Strojírny Brno, a.s. je výrobce vodních turbín a strojírenských technologií pro vodní díla a dodavatel kompletních technologických celků pro malé vodní elektrárny


Sun Drive s.r.o. je propagační a marketingová firma působící na mezinárodní úrovni, partner pro realizaci oficiálních účastí a veletrhů se státní podporou, partner veletrhů Power Gen a Hydropower&Dams


URGA, s.r.o. je vývojová a realizační firma v oboru geologie, staveb a přepracování odpadů


VARS BRNO a.s. je firma zabývající se systémy pro dopravu, správu majetku a veřejnou správu 


VODNÍ DÍLA-TBD a. s.

firma v oboru technickobezpečnostního dohledu vodních děl


Vysoké učení technické v Brně
na činnosti sdružení se podílí především Fakulta stavební, Ústav vodních staveb s Laboratoří vodohospodářského výzkumu a Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav s Odborem fluidního inženýrství Viktora Kaplana

Střední průmyslová škola stavební Brno
SPŠ stavební Brno, je státní škola založena v roce 1885. Poskytuje vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oborech stavebnictví a geodézie a katastr nemovitostí


Aqua Industrial s.r.o.
hlavním cílem  společnosti je zajištění dokonalých služeb zákazníkům v oblasti čerpací techniky, závlahových systému, technologií zasněžování a příbuzných oborech

Geotop Rosa s.r.o.
firma zavedená od roku 1995 je personálně, odborně a technicky způsobilá k provádění veškeré geodetické činnosti a v oblastech příbuzných


Technotrade spol. s.r.o.
kombinuje znalosti a zkušenosti v oblasti hydrauliky, elektroniky, softwaru a elektrických pohonů 


Global Urga Trade s.r.o.
hlavní činností společnosti je transfer technologií zaměřených na oblast petrochemie, energetiky, vodního hospodářství, těžbu nerostných surovin a životního prostředí.

 
Elzaco spol. s.r.o.
specialisté v oblasti řízení technologických procesů, návrhů a výroby jednoúčelových strojů a malých vodních elektráren. 

Přátelská energie s.r.o.


Partneři klastru:


CREA Co., Irák 
Deonar s.r.o. 


Mezinárodní partneři klastru:

CREA Company for the Construction of Dams & Hydropower Stations, Erbil
místní zástupce sdružení s nejvyšším certifikátem pro stavební projekty a realizace prací v Iráku

Energoprojekt Hidroinzenjering, Belgrade
nejvýznamnější srbská společnost v odvětví managementu vodních zdrojů

Institut for Hydropower Research, Hanoi
vietnamský státní institut pro výzkum technologií vodních elektráren

Pöyry Environment, a.s.
nadnárodní inženýrská a konzultační společnost v oboru vodních zdrojů a životního prostředí 
Členové klastru