CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Projekt euWater4i-SDZačátek a doba trvání projektu: květen 2021 až květen 2024 (3 roky)


Vedoucí projektu: France Water Team


Složení konsorcia klastrů:
Cíle projektu:

Podpora malých a středních podniků (SME) v jejich internacionalizaci (povědomí, training, coaching a účast v B2B, trade-fair atd.), kde je příhodno, poskytnout příležitost komplementárním evropským SMEs, aby se spojily a získaly přístup na rychle rostoucí trhy.

5 aplikačních oblastí:   

Plánování/interpretace    
Agrikultura    
Odvětví s vysokou spotřebou vody a energií    
Energie    
Zásobování vodou a kanalizace

Některé klíčové ukazatele:

4 země užšího výběru: Bolívie a Peru + Keňa a Uganda
62 dopisů podpory
Téměř 1 300 hráčů (SMEs (77 %), velké podniky, výzkumné a vzdělávací organizace, komunity, klastry atd.) bude mít užitek z mnohostranných aktivit
Nejméně 1000 evropských SMEs získá komerční informace týkající se 4 cílových zemí
Nejméně 200 evropských SMEs bude školeno, trénováno/nebo dostanou doporučení co se týče internacionalizace
84 evropských SMEs se zúčastní 6 obchodních misí ve vybraných zemích a 56 z nich bude profitovat z mechanismu „finanční podpory třetím stranám“

Očekávané výstupy projektu:

Vypracování společné strategie internacionalizace
Zapojení 1 000 společností do činností vyvinutých za účelem usnadnění přístupu na nové trhy v Latinské Americe a subsaharské Africe
Dosažení efektivní spolupráce mezi firmami v klastrech, realizace minimálně 14 projektů nebo vytvoření dohod o spolupráci
Zajištění kontinuity konsorcia v dlouhodobém horizontu v rámci programu Evropského strategického partnerství pro internacionalizaci (ESCP-4i)

Užitečné odkazy:

Newsletter
Web ECCP
LinkedIn
Twitter

 

Upozornění:
Obsah tohoto dokumentu představuje pouze názory autora a je jeho výhradní odpovědností; nelze jej považovat za odrážející názory Evropské komise a/nebo Evropské rady pro inovace a Výkonné agentury pro malé a střední podniky (EISMEA) nebo jakéhokoli jiného orgánu Evropské unie. Evropská komise a agentura nepřijímají žádnou odpovědnost za použití informací, které obsahuje.
Členové klastru