CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

iWATERMAP - projekt meziregionální spolupráce z programu Interreg Europe

 

 

  Cílem projektu je zlepšit inovační politiku pro navýšení kritické úrovně rozvoje inovačních ekosystémů v odvětví vodohospodářských technologií.


  • Je zapojeno sedm regionů z Nizozemí, Lotyšska, Portugalska, Španělska, Řecka, Rumunska a ČR;
  • Jeden z hlavních výstupů bude příprava cestovních map pro dosažení zvýšení kritické masy v ekosystému inovací v daném sektoru;
  • Projekt je financován prostřednictvím Interreg Europe a probíhá od 2018 do 2023


 

Cílem projektu iWATERMAP je zlepšit inovační politiky pro dosažení rozvoje kritické masy v rámci inovačního ekosystému v sektoru vodohospodářství.

Dosažení kritické masy v inovacích umožní regionům v budoucnu zvýšit jejich vlastní důležitost v inovačním rozvoji, vytvořit podmínky vhodné pro zvýšení konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti v regionu.

 „Příklad dobré praxe budování kritické masy v regionu Fríska, prezentovaný na růstu a diverzifikaci finančních zdrojů a plánu celoživotního vzdělávání Lidských zdrojů, je vznikajícím podkladem pro rozvoj meziregionální spolupráce“ prohlásil garant projektu z Jihomoravského zastupitelství RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.

 Projekt si vymezuje jako cílovou oblast sektor vodohospodářství. Důležitost sektoru leží v jeho schopnosti pomáhat v dosažení společenských výzev spojených s managementem vodních zdrojů - nedostatek vody, účinnost, využití v jiných průmyslových odvětvích, obnovení zdrojů z čištění odpadních vod apod. Odvětví má velký potenciál ke generování inovativních produktů a služeb, které lze vyvézt, a tak také přispět k vytváření růstu a pracovních míst v regionu.

 

Více informací na stránkách www.interregeurope.eu/Iwatermap
Členové klastru