CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Výzkum a vývoj - infrastruktura a projekty

Infrastruktura pro výzkum a vývoj - odkaz


Ukončené projekty výzkumu a vývoje:


1. AOP4Water – Recyklace vody v průmyslových odvětvích s vysokou spotřebou vody za využití AOP technologií. Výzkumný projekt zaměřený na recyklaci odpadní vod pro papírenský a textilní průmysl. 

2. ALBAPRO - Využití kolonií mikrořas a bakterií pro čištění odpadních vod a produkci biomasy (Algae-Bacteria operation processes for waste water treatment and biomass production). Cílem projektu je uplatnění inovativních způsobů čištění odpadních vod za využití kolonií mikrořas a bakterií a ověření této technologie v cílových průmyslových odvětvích (papírenský a potravinářský průmysl) a na komunálních čistírnách odpadních vod.

3. Nové energeticky efektivní metody čištění průmyslových odpadních vod. Projekt zaměřený na inovativní způsoby čištění odpadních vod využívajících anaerobních membránových technologií k čištění průmyslových odpadních vod a k produkci bioplynu. 

4. Vývoj technologií pro těžbu a likvidaci sedimentu z vodních nádrží.  Výzkumný projekt zaměřující se na těžbu a likvidaci sedimentu z vodních nádrží. 

5. Typová studie pro optimalizaci nakládání s odpady a jejich následného energetického využití.  Studie zabývající se problematikou nakládání s odpady pro města s populací cca 500.000 obyvatel.

6. Využití moderních teplotních měření pro detekci průsaků hrázemi. Výzkumný projekt zaměřující se na využití moderních teplotních měření pro detekci průsaků hrázemi. 

7. Nové geodetické metody pro měření deformací vodních děl.  Projekt zaměřený na vytvoření metodiky pro aplikaci funkce automatického cílení přesné totální stanice (ATR – Automatic Target Recognition) při měření posunů a deformací hrází a objektů vodních děl. Projekty podpořené z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:


CREA Hydro&Energy CZ.01.102/0.0/0.0/15_009/0001375 byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je prezentace klastru v zahraničí a mezinárodní spolupráce. Projekt byl ukončen v roce 2017.

CREA Hydro&Energy - Rozvoj klastru CZ.01.102/0.0/0.0/15_012/0001376 byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj služeb klastru a regionální spolupráce. Projekt byl ukončen v roce 2017.

CREA Hydro&Energy VYZ CZ.01.102/0.0/0.0/15_007/0002001 byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem tohoto projektu je vytvoření metod numerického modelování a těsnění vodních děl. Projekt byl ukončen v roce 2017.

CREA Hydro&Energy INF CZ.01.102/0.0/0.0/15_008/0002000 byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozšíření kapacit Centra výzkumu Brno v oboru vodního hospodářství. Projekt byl ukončen v roce 2017.Kolektivní výzkum II. CZ.01.102/0.0/0.0/16_079/0008827 je spolufinancován Evropskou unií. 
Projekt zahrnuje  výzkum a vývoj softwarových prostředků pro mapování vodních toků a výzkum mobilního mikrozdroje elektrické energie využívající vodní energii.
Cílem projektu je vytvořit nové inovativní nástroje pro vodohospodářskou infrastrukturu ve dvou oblastech:
a) mapování vodních toků a nádrží pro jejich efektivnější údržbu a využití při ochraně vod, boj s extrémy a zadržení vody v krajině
b) využití dosud nevyužitelných potenciálů vodních zdrojů k výrobě energie z obnovitelných zdrojů a elektrifikaci nezasíťovaných oblastí.
Rok ukončení: 2019

Infrastruktura II. CZ.01.102/0.0/0.0/16_080/0008855 je spolufinancován Evropskou unií. 
Projekt zahrnuje pořízení infrastruktury pro účely výzkumu a vývoje v oblasti terénních měření a laboratorních vyhodnocení vzorků pro vodní hospodářství. 
Cíle projektu Sdílená infrastruktura jsou:
1)     Doplnění zařízení Centra pro výzkum CREA Brno (CVB) tak, aby bylo možné realizovat předložený projekt Výzkum II a současně aby CVB mohlo pokrýt budoucí potřeby VaV aktivit členů klastru i dalších subjektů našeho oboru v regionu.
2)     Udržení vybavení klastru na úrovni umožňující spolupráci ve VaV a komunikaci s partnery pro realizované a připravované mezinárodní projekty.
Rok ukončení: 2019

Kolektivní výzkum III. CZ.01.102/0.0/0.0/17_103/0011830 je spolufinancován Evropskou unií. 
Kvalitativní posun v digitalizaci kontroly prováděných prací vytvořením univerzálního databázového informačního systému. Výzkum a vytvoření systému pro sběr, archivaci, analýzu, interpretaci a prezentaci dat. Vytvoření specializováného SW pro on-line kontrolu.
Rok ukončení: 2019 


Členové klastru