CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Výzkum a vývoj

Projekty výzkumu a vývoje:

1. AOP4Water – Recyklace vody v průmyslových odvětvích s vysokou spotřebou vody za využití AOP technologií. Výzkumný projekt zaměřený na recyklaci odpadní vod pro papírenský a textilní průmysl. 

2. ALBAPRO - Využití kolonií mikrořas a bakterií pro čištění odpadních vod a produkci biomasy (Algae-Bacteria operation processes for waste water treatment and biomass production). Cílem projektu je uplatnění inovativních způsobů čištění odpadních vod za využití kolonií mikrořas a bakterií a ověření této technologie v cílových průmyslových odvětvích (papírenský a potravinářský průmysl) a na komunálních čistírnách odpadních vod.

3. Nové energeticky efektivní metody čištění průmyslových odpadních vod. Projekt zaměřený na inovativní způsoby čištění odpadních vod využívajících anaerobních membránových technologií k čištění průmyslových odpadních vod a k produkci bioplynu. 

4. Vývoj technologií pro těžbu a likvidaci sedimentu z vodních nádrží.  Výzkumný projekt zaměřující se na těžbu a likvidaci sedimentu z vodních nádrží. 

5. Typová studie pro optimalizaci nakládání s odpady a jejich následného energetického využití.  Studie zabývající se problematikou nakládání s odpady pro města s populací cca 500.000 obyvatel.

6. Využití moderních teplotních měření pro detekci průsaků hrázemi. Výzkumný projekt zaměřující se na využití moderních teplotních měření pro detekci průsaků hrázemi. 

7. Nové geodetické metody pro měření deformací vodních děl.  Projekt zaměřený na vytvoření metodiky pro aplikaci funkce automatického cílení přesné totální stanice (ATR – Automatic Target Recognition) při měření posunů a deformací hrází a objektů vodních děl. Podporované projekty z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:


CREA Hydro&Energy CZ.01.102/0.0/0.0/15_009/0001375 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je prezentace klastru v zahraničí a mezinárodní spolupráce.

CREA Hydro&Energy - Rozvoj klastru CZ.01.102/0.0/0.0/15_012/0001376 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj služeb klastru a regionální spolupráce.

CREA Hydro&Energy VYZ CZ.01.102/0.0/0.0/15_007/0002001 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem tohoto projektu je vytvoření metod numerického modelování a těsnění vodních děl.

CREA Hydro&Energy INF CZ.01.102/0.0/0.0/15_008/0002000 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozšíření kapacit Centra výzkumu Brno v oboru vodního hospodářství. 

Rok ukončení: 2017

Kolektivní výzkum II. CZ.01.102/0.0/0.0/16_079/0008827 je spolufinancován Evropskou unií. Výzkum a vývoj softwarových prostředků pro mapování vodních toků a výzkum mobilního mikrozdroje elektrické energie využívající vodní energii.

Infrastruktura II. CZ.01.102/0.0/0.0/16_080/0008855 je spolufinancován Evropskou unií. Pořízení infrastruktury pro účely výzkumu a vývoje v oblasti terénních měření a laboratorních vyhodnocení vzorků pro vodní hospodářství. 

Rok ukončení: 2019Členové klastru