CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Přechod do 2. fáze projektu iWATERMAP

Přechod do 2. fáze projektu iWATERMAP

V rámci projektu iWATERMAP došlo k prodloužení 1. fáze projektu o 7. semestr, která skončila 30. 11. 2021. Projekt poté vstoupil do 2. fáze udržitelnosti. Hlavním výstupem 7. semestru byla finalizace akčního plánu JMK pro rok 2022 a 2023.

Klastr CREA Hydro&Energy se v rámci akčního plánu zavázal k založení Centra odborné excelence Voda v krajině. Centrum CoVE Water in Landscape (WiL) v Brně bude založeno jako nezisková organizace. Centrum bude ve skutečnosti seskupením zainteresovaných stran v řízení vodních zdrojů s různým zázemím a různými zájmy. CoVE WiL budou tvořit zástupci z odborného školství (Střední průmyslová škola stavební), akademické sféry (Mendelova univerzita v Brně, VUT v Brně), průmyslu (klastr CREA Hydro&Energy), neformálního vzdělávání (Lipka – vzdělávací instituce pro environmentální vzdělávání), regionální rozvoj (Regionální rozvojová agentura Jižní Morava), krajská samospráva (Jihomoravský kraj). Toto spojení vytvoří silnou základnu pro vytváření sítí napříč průmyslovým sektorem, vzděláváním, politikou a nevládními organizacemi zabývajícími se problematikou životního prostředí.

Druhou navrhovanou akcí je uspořádání konference EXPO WiL. Myšlenkou je uspořádat mezinárodní konferenci (v případě úspěchu by se akce v průběhu let opakovala a zajištovala by ji Centrum odborné excelence Voda v krajině), na kterou by byli zváni studenti středních škol, vysokoškoláci i soukromé firmy.

V rámci 7. semestru proběhlo hybridní partnerské setkání v Murcii ve Španělsku. Toto setkání proběhlo fyzickou i online formou. Cílem setkání bylo zhodnocení 1. fáze projektu a prezentace akčních plánů.

Dále také proběhlo regionální setkání ve Křtinách. Toto setkání proběhlo fyzicky. Cílem setkání bylo zhodnocení 1. fáze projektu a prezentace akčních plánů, diskuse jednotlivých oblastí a představení dalších kroků. Tohoto setkání se účastnili i zástupci Odboru životního prostředí JMK.


V 8. semestru se bude akční plán implementovat. Naplánováno je i partnerské setkání v Brně, které by se mělo uskutečnit v květnu 2022.

Více informací o projektu k nalezení na webové stránce https://www.interregeurope.eu/iwatermap/.



Členové klastru