CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod

Ve dnech 21.2. - 22.2.2013 se v Blansku v hotelu PANORAMA koná pátá jubilejní konference pod názvem "Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod"

Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod
Cílem konference je seznámit odbornou veřejnost s nejnovějšími poznatky a zkušenostmi z oblasti technologie čištění odpadních vod u nás i v zahraničí, které umožňují dosáhnout vysokých účinností bez negativního ekonomického efektu, zejména při zpracování významných množství průmyslových odpadních vod společně s vodami komunálními. Důraz je kladen na efektivní výměnu zkušeností a v praxi ihned využitelných informací mezi odborníky zabývajícími se touto problematikou. Konference se koná pod záštitou Asociace pro vodu ČR, ve spolupráci s Vodárenskou akciovou společností, a.s. Brno a správou CHKO Moravský kras, za mediální spolupráce s časopisem Vodní hospodářství. Cirkulář a program konference najdete zde.

Členové klastru