CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

CREA Hydro&Energy, o.s. účastníkem veletrhu EXPO Mokrá 2014

Ve dnech 10 - 12. června 2014 se v areálu lomu Morká u Brna uskutečnil 10. Mezinárodní demonstrační veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví pod názvem EXPO Mokrá 2014.

CREA Hydro&Energy, o.s. účastníkem veletrhu EXPO Mokrá 2014

Ve dnech 10. – 12. června 2014 se v areálu lomu Mokrá u Brna uskutečnil 10. Mezinárodní demonstrační veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví pod názvem EXPO Mokrá 2014 pořádaný společností Těžební unie.

Jedná se o unikátní veletrh svého druhu v České republice, umístěný přímo v lomu, s celkovou výstavní plochou přesahující 70000 m², s odhadovaným počtem více jak 140 vystavovatelů z celé Evropy a více jak 10000 návštěvníky.

Kromě hlavních témat akce jako jsou prezentace těžebních a nakládacích strojů a transportních zařízení se pozornost věnuje i doprovodným aktivitám souvisejících s těžbou, a to geologickým a geodetickým pracím, sanacím, rekultivaci a trhacím pracím.

V tomto oboru se klastr CREA Hydro&Energy, o.s. na akci představil odborné veřejnosti ve spolupráci s členem klastru GEOtest, a.s. jako dodavatel služeb pro efektivní provoz lomu v podobě nabídky geodetických prací a geotechnických sledů a analýz.

Pro potřeby majitelů lomů, deponií materiálů, hald a výsypek jsme nabídli tyto činnosti:

•      3D laserové skenování, výpočet těžených kubatur, zaměření lomů a tvorba mapových podkladů

•      Geotechnická dokumentace stěn lomu

•      Stabilitní výpočty závěrných stěn lomu

•      Matematické modelování stability hald, návrhy sypání

•      Laboratorní analýzy mechaniky hornin

•      Velkorozměrové polní zatěžovací a smykové zkoušky

•      Monitoring stability skalních stěn, měření trhlin a náklonů

Prezentace nabídky služeb probíhala na stánku klastru, ve kterém pověření pracovníci představovali zájemcům příklady použití moderní geodetického vybavení, zpracování měřených dat pomocí specializovaných softwarů, matematické modelování geotechnických úloh stability závěrných stěn lomu, stability sypání úložišť těženého materiálu a výpočty těžených kubatur.

Na stánku byl k dispozici laserový skener ILRIS 3D kanadského výrobce OPTECH s dosahem až 1700 m a přesností měření délek 4 – 7 mm / 100 m.

V průběhu veletrhu se uskutečnilo ukázkové skenování části severní stěny lomu v Mokré. Skenování probíhalo z bermy východní stěny na vzdálenost 250-300 m s hustotou bodů přibližně 3 cm.


Členové klastru