CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Konference Vodní toky 2014

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2014 se v hotelu Černigov v Hradci Králové konala odborná konference s mezinárodní účastí Vodní toky 2014.
Tématem konference byla správa vodních toků z hlediska financování, legislativy i výzkumu. Pozornost byla dále pak věnována přípravě a realizaci projektů, zkušenostem z extrémních hydrogeologických jevů  (sucho, povodně), technickým opatřením na vodních tocích a implementaci Rámcové směrnice a Směrnice o zvládání povodní. Klastr CREA Hydro&Energy byl jako každým rokem aktivním účastníkem této odborné konference. Členové klastru