CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Kick - off meeting

Kick - off meeting
V rámci mezinárodního klastrového projektu NATUREEF se zástupce klastru CREA zúčastnil zahajovacího setkání v Ellwangenu v Německu, který proběhl 24. a 25. února 2016. V rámci tohoto setkání se sešli zástupci devíti klastrů z devíti evropských zemí. Na tomto mezinárodním projektu spolupracují klastry FEMAC ze Španělska, VEGEPOLYS z Francie, Green Synergy Cluster z Bulharska, Agrogroup Ribatejo z Portugalska, BIOMASTEC z Německa, Green Chemistry z Polska, INNOSKART ICT Cluster z Maďarska a INBIOM z Dánska. 

Členové klastru