CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Spolupráce MENDELU na Filipínách

Na podzim 2015 se uskutečnil první iniciační výjezd na Filipíny, který byl konstituován honorárním konzulem Filipínské republiky, Ing. Břetislavem Skácelem a jehož se účastnil i doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Spolupráce mezi MENDELU a Filipínami je historicky vymezena členstvím MENDELU v klastru CREA Hydro&Energy, kde právě manažer klastru Ing. Břetislav Skácel je současně honorárním konzulem Filipínské republiky. 

V rámci prvního iniciačního výjezdu byli vytipováni vhodní partneři pro MENDELU a předána podepsaná Smlouva o spolupráci na Visayas State University. Na jaře 2016 byla následně zrealizována mise, jejíž součástí byl prorektor doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. a skupina 4 studentů univerzity. Za výrazný úspěch delegace lze považovat především podepsání memoranda s prestižní filipínskou univerzitou University of Philippines, Los Baños. V diskusi s představiteli univerzity a jednotlivých fakult, jejímž obsahem byla společná témata spolupráce (transfer technologií a znalostí), byla vyjádřena otevřenost a potřeba aktivní realizace vzájemné spolupráce. 
Členové klastru