CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Mezinárodní projekt INTERREG EUROPE byl zahájen

Mezinárodní projekt INTERREG EUROPE byl zahájen

CREA Hydro & Energy sa zapojila do najnovšieho projektu zameraného na vodné hospodárstvo. Do projektu s názvom iWATERMAP sa zapojilo na základe výzvy z programu INTERREG EUROPE dokopy 7 regiónov a 9 partnerov. Klaster CREA reprezentuje v tomto projekte Jihomoravský kraj.

Spolu s CREA ďalšími partermi sú: za Nizozemsko :Wetsus a Province of Fryslân, za Litvu: Riga Technical University a Ministry of Education and Science of Republi of Latvia, za Grécko: Region of Crete, za Španielsko: Food and Agriculture Cluster foundation of the Murcia Region, za Rumunsko: North – East Regional Development Agency, za Portugalsko: University of Minho.

Celý projekt je rozdelený na dve fázy a predpokladané ukončenie projektu je naplánované na rok 2023. Koordináciu projektu má na starosti Nizozemsko, pričom vedúce postavenie má Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology.

Hlavným cieľom projektu je oblast vodných technológii pre zvyšovanie kritickej masy inovácií ekosystému v regiónech. Význam tohoto odvetia spočíva v jeho schopnosti pomoct při riešení spoločneských problémov súvisiachich s riadením vodných zdrojov – nedostatok vody, využitie v iných priemyslených odvetiviach, zhodnocovanie opadových vod atď…

Členové klastru