CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Pracovní setkání k projektu iWATERMAP

Pracovní setkání k projektu iWATERMAP


Dne 19.11. 2018 uspořádal klastr CREA Hydro&Energy v prostorách Jihomoravského krajského úřadu v Brně pracovní setkání k projektu iWATERMAP z programu Interreg Europe. Pětiletý projekt meziregionální spolupráce, vedený nizozemským partnerem, se zaměřuje na podporu inovací ve vodním hospodářství. Na setkání se sešlo 15 účastníků ze sféry akademické, podnikatelské i regionální správy se zájmem o spolupráci při posilování oboru vodních technologií.

Účastníky projektu je 9 partnerů ze 7-mi regionů EU a klastr CREA Hydro&Energy v tomto projektu zastupuje region Jihomoravského kraje. Mezinárodním lídrem je výzkumný ústav Wetsus z nizozemské provincie Frísko, jedno z nejvýznamnějších center výzkumu technologií pro vodní hospodářství v Evropě i ve světě. Ten si vytipoval jako partnera jihomoravský region pro jeho tradici, odborné kapacity i potenciál dalšího rozvoje. Za klastr CREA vede projekt jeho manažer ing. Břetislav Skácel ve spolupráci s Bc. Simonou Holičovou, garantem projektu z krajského zastupitelstva je RNDr. Miroslav Kubásek, PhD., a odbor ŽP JMK zastupuje ing. Mojmír Pehal.

Cíli setkání bylo přestavení projektu, včetně výsledků úvodního jednání v Nizozemsku, představení metodiky projektu zaměřené na budování kritické masy pro inovace a rozvoj lidského potenciálu, diskuse nad hodnocením inovačního ekosystému v regionu a následné formování pracovního týmu a vypracování návrhů dalšího postupu v rámci realizace projektu. Hlavní význam tohoto setkání spočívá v nalezení společných postupů pro řešení společenských, ekonomických i technických problémů souvisejících s rozvojem technologií vodního hospodářství a jejich vyžitím v praxi.

Více informací k nalezení ve zprávě zde.


Souhrn informací o projektu je dostupný na https://www.interregeurope.eu/iwatermap/ .
Členové klastru