CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

2. mezinárodní setkání k projektu iWATERMAP na Krétě

2. mezinárodní setkání k projektu iWATERMAP na Krétě

Ve dnech 8. – 11. 4. 2019 se uskutečnilo již druhé mezinárodní setkání účastníků projektu iWATERMAP z programu INTERREG EUROPE. Setkání se uskutečnilo pod vedením partnerského regionu na Krétě. Klastr CREA Hydro&Energy na setkání reprezentoval Ing. Břetislav Skácel a Bc. Barbora Tulpíková, doc. Ing. Petr Kupec z Mendelovy univerzity v Brně a za Jihomoravský kraj se zúčastnil vedoucí odboru životního prostředí Ing. František Havíř.
Setkání bylo zahájeno na hospodářské komoře a v rámci programu byly mimo jiné představeny priority JMK Ing. Skácelem a Ing. Havířem. Součástí dvoudenního programu pro účastníky setkání byla i exkurze na přehradu a do úpravy pitné vody Aposelemis.

Výsledkem jednání byla vzájemná konfrontace parametrů projektu, jeho výsledků a výstupů. „V podstatě šlo o to parametrizovat slabá místa v personálních, institucionálních a organizačních strukturách vodního hospodářství regionu tak, abychom mohli do budoucna exaktně měřit jejich vývoj. Významným výsledkem jednání byly prezentace dobrých praxí ve vodním hospodářství v jednotlivých participujících regionech od např. výukových materiálů pro základní a střední školy až po úspěšné vodohospodářské projekty“, říká doc. Kupec.

Mezi první výstupy projektu iWATERMAP patří návrh vytvoření odborného centra „VODA“ v Brně, za podpory Mendelovy univerzity, VUT v Brně a SPŠ stavební pro podporu zkvalitnění lidských zdrojů na úrovni středních škol.

Jedním z nejvýznamnějších výstupů za 2. semestr projektu je vytvoření první verze tzv. „cestovních map“ pro oblast lidských zdrojů, internacionalizace a „rozvoj kritické masy“, které budou následně sloužit jako podklad k tvorbě akčních plánů.

Více informací o projektu je dostupných na projektovém webu https://www.interregeurope.eu/iwatermap/.

  


Členové klastru