CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

3. mezinárodní setkání iWATERMAP v Rumunsku

3. mezinárodní setkání iWATERMAP v Rumunsku

Ve dnech 25. – 28. 6. 2019 se uskutečnilo třetí mezinárodní setkání účastníků projektu iWATERMAP z programu INTERREG EUROPE. Setkání se konalo v Rumunsku pod vedením rumunské North-East Regional Developmet Agency. Za klastr CREA se setkání zúčastnil Ing. Břetislav Skácel a Ing. Denisa Havlíková, za Jihomoravský kraj se zúčastnil předseda výboru pro mezinárodní vztahy RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. a dále ředitel Regionální rozvojové agentury jižní Moravy JUDr. Vladimír Gašpar.


V rámci setkání proběhl blok odborných přednášek, shrnutí dosavadních výstupů projektu a následně kolektivní prezentace jednotlivých cestovních map.  Jako součást programu byla naplánovaná odborná exkurze do čističky odpadních vod Dancu.

Součástí mezinárodního setkání byla účast na dvoudenní konferenci WIRE X 2019 „Week of Innovative Regions in Europe“. Tato konference slouží jako hlavní platforma pro inovace a regionální rozvoj v Evropě. Cílem konference bylo přispět k podstatě výzkumu, inovací a politice regionálního rozvoje. Výsledkem má být lepší postavení účastníků na poli regionální politiky a inovačního rozvoje a cílem je přispět k budoucnosti Evropy v rámci integrační politiky. 

 

 

 

Více informací o projektu je dostupných na projektovém webu https://www.interregeurope.eu/iwatermap/.


Členové klastru