CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Projektové setkání k PoVE WATER

Projektové setkání k PoVE WATER

Mezinárodní projekt iWATERMAP pro podporu inovací technologií v oboru vodního hospodářství úspěšně ukončil druhý semestr a vstoupil do 3. semestru realizace. Za Českou republiku je projekt řešen v rámci spolupráce klastru CREA Hydro&Energy, Mendelovy univerzity v Brně a Jihomoravského kraje.

Cílem druhého semestru byla identifikace a využití příkladů dobré praxe ostatních regionů a nalezení společné cesty, nástrojů a metodik. Mezi aktuální výstupy patří vytvoření návrhu tzv. cestovních map pro oblasti lidských zdrojů, internacionalizace a rozvoje kritické masy. Návrhy cestovních map budou následně sloužit k tvorbě akčních plánů, praktického nástroje k naplnění stanovených cílů projektu.


Jedním z první výstupů iWATERMAP je návrh projektu Platform of Vocational Excellence WATER a jeho následná realizace za podpory Mendelovy univerzity, VUT v Brně a SPŠ stavební. Cílem tohoto projektu je přenesení odborného vzdělávání do popředí výzkumů a technologického vývoje v odvětví vody, zajištění přístupu budoucích odborníků vodního hospodářství ke znalostem a schopnostem, které vyžaduje rychle se měnící vodní průmysl EU, identifikace potřeb trhu práce a zvýšení schopnosti na tyto potřeby reagovat a v neposlední řadě podpora synergie, spolupráce a vzájemného obohacování ve vodohospodářském sektoru.

Ve dnech 2. - 4.9. se uskutečnil kick-off meeting k projektu PoVE WATER v Bruselu. Setkání se zúčastnil proděkan Lesnické a dřevařské fakulty doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. spolu s Ing. MSc. Michaelou Menšíkovou, Ph.D. a manažerem klastru CREA Hydro&Energy Ing. Břetislavem Skácelem.


Více informací k nalezení v tiskové zprávě zde.
Více informací k nalezení na webové stránce projektu: http://www.povewater.eu
 

 

This programme has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use that may be made of the information contained therein.

Project number: n° 612632-EPP-1-NL-EPPKA2-SSA-P

 


Členové klastru