CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Projektové setkání k PoVE WATER

Projektové setkání k PoVE WATER

Mezinárodní projekt iWATERMAP pro podporu inovací technologií v oboru vodního hospodářství úspěšně ukončil druhý semestr a vstoupil do 3. semestru realizace. Za Českou republiku je projekt řešen v rámci spolupráce klastru CREA Hydro&Energy, Mendelovy univerzity v Brně a Jihomoravského kraje.

Cílem druhého semestru byla identifikace a využití příkladů dobré praxe ostatních regionů a nalezení společné cesty, nástrojů a metodik. Mezi aktuální výstupy patří vytvoření návrhu tzv. cestovních map pro oblasti lidských zdrojů, internacionalizace a rozvoje kritické masy. Návrhy cestovních map budou následně sloužit k tvorbě akčních plánů, praktického nástroje k naplnění stanovených cílů projektu.


Jedním z první výstupů iWATERMAP je návrh projektu Platform of Vocational Excellence WATER a jeho následná realizace za podpory Mendelovy univerzity, VUT v Brně a SPŠ stavební. Cílem tohoto projektu je přenesení odborného vzdělávání do popředí výzkumů a technologického vývoje v odvětví vody, zajištění přístupu budoucích odborníků vodního hospodářství ke znalostem a schopnostem, které vyžaduje rychle se měnící vodní průmysl EU, identifikace potřeb trhu práce a zvýšení schopnosti na tyto potřeby reagovat a v neposlední řadě podpora synergie, spolupráce a vzájemného obohacování ve vodohospodářském sektoru.

Ve dnech 2. - 4.9. se uskutečnil kick-off meeting k projektu PoVE WATER v Bruselu. Setkání se zúčastnil proděkan Lesnické a dřevařské fakulty doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. spolu s Ing. MSc. Michaelou Menšíkovou, Ph.D. a manažerem klastru CREA Hydro&Energy Ing. Břetislavem Skácelem.


Více informací k nalezení v tiskové zprávě zde.

    
Členové klastru