CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Pracovní setkání VODA V KRAJI

Pracovní setkání VODA V KRAJI

Ve dnech 21. – 22. 11. 2019 se uskutečnilo pracovní setkání s názvem VODA V KRAJI - Moderní technologie ve vodním hospodářství, organizované klastrem CREA Hydro&Energy za spolupráce Mendelovy univerzity a Jihomoravského kraje.


Setkání bylo zahájeno slavnostním projevem manažera klastru Ing. Břetislava Skácela, vedoucího odboru životního prostředí Ing. Františka Havíře a prorektora Mendelovy univerzity doc. Ing. Martina Klimánka, Ph.D.

V rámci setkání byly představeny priority Jihomoravského kraje ve vodním hospodářství, byla prezentována podpora a ekonomická diplomacie ze strany Ministerstva zahraničních věcí a v neposlední řadě i formy podpory klastrů z Národní klastrové asociace.

Součástí pracovního setkání byl i 3. regionální seminář z projektu iWATERMAP z programu INTERREG EUROPE. Úvodem proběhlo představení návrhů cestovních map a akčních plánů pro rozvoj inovací ve vodním hospodářství, následované panelovou diskusí k tématům rozvoje kritické masy, mezinárodní spolupráce a lidských zdrojů. Proděkan doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. přestavil platformu PoVE WATER a jak může Odborné centrum VODA pomoci získat nové odborníky pro vodní hospodářství.

V závěru setkání byl blok věnovaný prezentaci klastru a jeho členských firem v rámci 11 let spolupráce ve výzkumu a internacionalizaci a společných aktivit v Iráku.Tisková zpráva k ukončenému 3. semestru projektu je dostupná zde.

Více informací o projektu je dostupných na projektovém webu https://www.interregeurope.eu/iwatermap/.           


                   

Členové klastru