CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

PoVE Water kick off meeting v Bruselu

PoVE Water kick off meeting v Bruselu

Ve dnech 21. - 22. 1. 2020 se uskutečnilo již druhé projektové setkání pilotního projektu Platform of Vocational Excellence Water (PoVE Water) v Bruselu. Za klastr CREA Hydro&Energy se setkání zúčastnil Ing. Břetislav Skácel a Ing. Denisa Havlíková.



V rámci setkání byly představeny novinky z každého z partnerských regionů a následně prezentovány výsledky skenování a SWOT analýzy odborné excelence, které probíhalo v každém regionu. Jedním z hlavních bodů setkání bylo představení nově zpracovaného projektový manuál a seminář týkající se projektového managementu. 

K projektu byly představeny prvotní drafty propagačních materiálů, které se v současné době finalizují a budou v blízké době zpřístupněny. Závěrem byl prezentován nově spuštěný webový portál PoVE WATER. Novinky týkající se projektu lze sledovat také na vlastní facebookové stránce a na profesní síti LinkedIn





Více informací k nalezení na webové stránce projektu: http://www.povewater.eu
 

 

This programme has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use that may be made of the information contained therein.

Project number: n° 612632-EPP-1-NL-EPPKA2-SSA-P

 


Členové klastru