CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Aktuality v projektu iWATERMAP

Aktuality v projektu iWATERMAP

Projekt iWATERMAP z programu INTERREG EUROPE ukončuje 5. období své realizace a vstupuje do posledního semestru před fázi udržitelnosti, která potrvá celé dva roky.

V 5. projektovém semestru je naplánovaná aktualizace již zpracovaného draftu Akčního plánu a v budoucnu také upgrade 3 verzí Cestovních map. Regionální Self-assessment pro Jihomoravský kraj, tedy dokument mapující a hodnotící hlavní výzvy a cíle pro regionální inovační strategie se dočkal ve spolupráci s partnery z Lotyšska infografického zpracování.

Na stávající semestr bylo naplánováno projektové setkání všech mezinárodních partnerů, i za účasti vybraných regionálních stakeholderů, v Lotyšsku. To se ovšem vzhledem k aktuální nepříznivé situaci s šířením onemocnění COVID-19 fyzicky neuskutečnilo a bylo uskutečněno online formou dne 1. 10. 2020. Avizované setkání proběhlo ve dvou blocích, kdy se v prvním z nich představovaly příklady z praxe kalového hospodářství v Lotyšsku, automatické monitorovací a kontrolní systémy pro proces čištění odpadních vod ve městě Riga, využití umělé inteligence pro průmyslové čištění odpadních vod, digitalizace operačních systémů a recyklace šedých vod pomocí systému Hydraloop. V rámci druhého bloku se přistoupilo k řešení projektového managementu a pracovním blokům k aktualizaci Cestovních map a Akčních plánů.

 

V návaznosti na projektové setkání partnerů proběhlo dne 21. 10. 2020 online regionální setkání pro stakeholdery a české projektové partnery. V rámci setkání byly představeny novinky z programu Horizont Evropa, platformy Water4ALL, posun v projektu odborného vzdělávání PoVE WATER a ze strany manažera klastru CREA Hydro&Energy prezentovány novinky z oblasti meziregionálních investic do inovací.

 

Následuje videozáznam z 5. partnerského online setkání CZ projektových partnerů:

 Tisková zpráva za 5. semestru projektu je ke stažení zde.

Více informací o projektu je k nalezení na projektové webové stránce https://www.interregeurope.eu/iwatermap/

Členové klastru