ESespañol CZčesky ENenglish RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Založení Odborného centra VODA

Založení Odborného centra VODA


Pilotní projekt z programu ERASMUS+, Platform of Vocational Excellence WATER (PoVE WATER), se nachází v druhém a posledním roce své realizace. V následujícím období se plánuje finalizace založení pěti center odborné excelence (CoVE) nacházejících se v každém partnerském regionu.  České centrum excelence s názvem Odborné centrum VODA, se nachází ve finálním stádiu před samotným založením. Dne 16. 3. 2021 se úspěšně uskutečnila online schůze zakládajících členů s cílem finálně schválit cíle a činnosti spolku, stanovy a zvolit jednotlivé orgány spolku.


Dalším neméně důležitým výstupem projektu je založení online vzdělávací platformy pro zájemce o problematiku z vodohospodářského sektoru. Platforma se nachází již ve stavu testování a bude svým uživatelům nabízet nejen online kurzy, ale také například možnosti využití virtuální reality pro účely vzdělávání v dané problematice.

V současné době se projektové konsorcium připravuje na podání navazujícího projektu, který umožní plynule pokračovat v nastartovaných aktivitách v rámci pilotní fáze. Klastr CREA mimo jiné aktuálně připravuje 2. fázi hodnocení impaktu projektu pro jednotlivé cílové skupiny – studenti, učitelé a stakeholdeři.

Výkopovou aktivitou nově zakládaného Odborného centra VODA se uvažuje uspořádání webináře pro studenty partnerských středních odborných škol ve spolupráci klastru CREA Hydro & Energy, Mendelovy univerzity v Brně a Střední průmyslové školy stavební Brno. Realizace webináře se plánuje, vzhledem k současné pandemické situaci, v online podobě a proběhne v rámci distanční výuky jednotlivých středních odborných škol. V rámci tří bloků přednášek bude studentům představen klastr a jeho činnosti, dále samotný projekt PoVE WATER a vznikající napojení na evropskou vzdělávací síť odborných center a následně proběhne blok přednášek lektorů z Mendelovy univerzity a samotných expertů z oblasti vodohospodářství.

Více informací o projektu k nalezení na webové stránce projektu: http://www.povewater.eu

 

 

This programme has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use that may be made of the information contained therein.

Project number: n° 612632-EPP-1-NL-EPPKA2-SSA-P


Los miembros