ESespañol CZčesky ENenglish RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Finalizace 1. fáze projektu iWATERMAP

Finalizace 1. fáze projektu iWATERMAP

Projekt iWATERMAP z programu INTERREG EUROPE ukončuje aktuálně 6. semestr své realizace a vstupuje do dvouleté fáze udržitelnosti. Před ukončením 1. fáze projektu se uskutečnilo dílčí setkání stakeholderů projektu, které proběhlo online formou.

V 6. projektovém semestru je naplánovaná finalizace již zpracovaného draftu Akčního plánu a v budoucnu také upgrade infografického zpracování 3 verzí Cestovních map. Šestý projektový semestr také plánuje zpracování videa s představením podstaty projektu a objasnění již zpracovaných výstupů projektu.

Dne 25. 3. 2021 se uskutečnilo online Regionální setkání stakeholderů projektu. Setkání proběhlo za účelem prodiskutování výstupů projektu iWATERMAP, PoVE WATER a platformy Water Smart Territories. V rámci projektu iWATERMAP byly partnerům představeny nové možnosti financování projektu z prostředku Evropské Unie. Do popředí se dostala primárně otázka nově založeného partnerství WATER4All.

  

Regionálního setkání se zúčastnila řada zástupců z Jihomoravského kraje, Regionální rozvojové agentury jižní Moravy, Mendelovy univerzity v Brně a mnoho dalších stakeholderů či členů klastru CREA Hydro & Energy.


Partnerství WATER4ALL si klade za cíl poskytnout řešení současné a rostoucí krize ve vodním hospodářství v kontextu globálních změn za podpory účinné spolupráce států v oblasti výzkumu a inovací. V rámci České republiky partnerství v současné době reprezentuje Ministerstvo životního prostředí a TAČR. Klastr CREA Hydro&Energy, z.s., jakožto podpůrný orgán, v dubnu 2021 plánuje přizvat do partnerství Jihomoravský a Olomoucký kraj.

Pilotní projekt z programu ERASMUS+, Platform of Vocational Excellence WATER (PoVE WATER), se nachází v druhém a posledním roce své realizace. V následujícím období se plánuje finalizace založení pěti center odborné excelence (CoVE) nacházejících se v každém partnerském regionu.  České centrum excelence s názvem Odborné centrum VODA, se nachází ve finálním stádiu před samotným založením. Dne 16. 3. 2021 se úspěšně uskutečnila online schůze zakládajících členů s cílem finálně schválit cíle a činnosti spolku, stanovy a zvolit jednotlivé orgány spolku.
Tisková zpráva za ukončený 6. semestr ke stažení zde.

Více informací o projektu k nalezení na webové stránce https://www.interregeurope.eu/iwatermap/.

      

Los miembros