CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Obnovitelné zdroje

Obnovitelné zdroje

Obnovitelné zdroje energie, a z nich především vodní energetika, jsou historicky prvním oborem, ve kterém začala spolupráce firem klastru, a která vyústila v založení exportní aliance CREA (Czech Renewable Energy Alliance), předchůdce dnešní podoby klastru.

Cílem klastru CREA Hydro&Energy v oblasti OZE je navázat na letitou tradici výzkumu a vývoje, technických návrhů a výroby zařízení v Brně a okolí. Nejstarším technicky využitým obnovitelným zdrojem energie je energie vody. A právě v jejím využití má region významné postavení již od dob působení profesora Kaplana na Brněnské technice a výroby první kaplanovy turbíny ve firmě Štorek. Nově se v regionu rozvíjejí také technologie na využití energie větru, biomasy, slunce a energetické využití odpadů.

Členové klastru