CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Vodní hospodářství

Vodní hospodářství

Vodní hospodářství, zahrnující vodohospodářská díla a vodní stavby ve všech jejich podobách, je nosným oborem klastru. Tento obor se prolíná s oborem obnovitelných zdrojů energie v podobě vodní energetiky i s oborem odpadového hospodářství v oblastech problematiky sedimentů a znečištění vodních zdrojů. Voda, zajištění jejích zdrojů, kvality a efektivního využití.

Regiony působení klastru v čele s Jihomoravským a Olomouckým krajem byly a jsou místy působení předních vzdělávacích, výzkumných, inženýrských, technologických i stavebních subjektů v oboru. Ať už jsou to vodní stavby, vodní stroje, zajištění zdrojů vody, ochrana vody, úpravy a čištění, její distribuce, závlahy či role vody v krajině nebo speciální práce pod vodou.

Cíle klastru CREA Hydro&Energy je další rozvoj české přehradářské tradice, která přetrvává především ve formě údržby, oprav a modernizace stávajících přehrad. Předávání znalostí od starší generace, která se ještě podílela na výstavbě přehrad a měla významné postavení ve světě, je klíčové pro udržení úrovně oboru a pro jeho další rozvoj a uplatnění v zahraničí.

Dalším cílem je výzkum a vývoj nových metod a technologií pro jednotlivé oblasti vodního hospodářství od péče o vodní zdroje přes měření a bezpečnost až po úpravu a čištění vody.

Rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji s vyspělými zeměmi a zacílení realizačních aktivit na třetí trhy mimo EU jsou dalšími cíli, které podmiňují zajištění zdrojů pro rozvoj oboru v regionu do budoucna.

Členové klastru