Účast na konferenci EA Water Summit v Keni

Klastr se zúčastnil konference EA Water Summit v Nairobi v Keni jako partner projektu euWater4i-SD. Cílem této obchodní mise bylo poznat místní vodohospodářský trh a navázat kontakty pro budoucí spolupráci. Velmi pozitivně hodnotíme setkání s velvyslancem České republiky v Nairobi, se zástupci z Kenya Water Institute a německé společnosti KSB a mnoha dalšími. Brzy navštívíme cílové země (Peru, Bolívie, Uganda a Keňa) i se zástupci evropských MSP.

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com