Seznam projektů klastru CREA

Prohlédněte si zajímavé projekty, do kterých se naše sdružení zapojilo.

POVE WATER Scale-up

Platform for vocational education - CoVE WiL

Řešení projektu:

Projekt z programu Erasmus + Platform of Vocational Excellence WATER Scale-up (PoVE WATER Scale-up) je nadnárodní projekt čerpající ze stávajích a vznikajících potřeb odborných kompetencí, dovedností v odvětví vodního hospodářství a převádí je do vynikající profesní kvality. To zajišťuje vzestupnou konvergenci odborného vzdělávání a přípravy se znalostními trojúhelníky (EU) a silné zapojení do regionálních hospodářských a sociálních ekosystémů. Záměrem […]

více informací

Water4All

Bezpečnost vody pro planetu

Řešení projektu:

Partnerství Water4All – Water Security for the Planet – je spolufinancováno Evropskou unií v rámci programu Horizon Europe (klíčový program financování výzkumu a inovací). Partnerství trvá sedm let od roku 2022. Cílem je vypořádat se s problémy souvisejícími s vodou jako prostředkem, jak čelit změně klimatu, pomoci dosáhnout cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje a […]

více informací

euWater4i-SD

Evropská iniciativa pro vodu na podporu Mezinárodního Udržitelného Rozvoje

Řešení projektu:

EUropean Water initiative for fostering International Sustainable Development Clusters Go International – Strand A (COSME) Program: COSME ID: COS-CLUSINT-2020-3-01 Souhrn projektu Cílem projektu euWater4i-SD je vytvořit evropské strategické partnerství v oblasti klastrů Going International (ESCP-4i), které umožní vstup vodohospodářských řešení na trh udržitelného územního rozvoje (STD) v rozvíjejících se zemích. euWater4i-SD se zaměřuje zejména na […]

více informací

Mapování inovačního ekosystému vodního hospodářství

Řešení projektu:

V rámci projektu iWATERMAP z programu Erasmus +, který aktivně řeší problematiku a zlepšení inovační politiky v odvětví vodohospodářských technologií, byla vypracována první verze dílčího výstupu, tzv. Self-Assessmentu. Živý dokument, který bude v průběhu projektu i nadále aktualizován vypracoval klastr CREA Hydro & Energy, jakožto jeden z projektových partnerů. Dokument vychází z již zpracovaných cestovních map pro dílčí oblasti lidských zdrojů, […]

více informací

Realizace projektu B2B členskou firmou PS Profi

Řešení projektu:

Členská firma klastru CREA Hydro&Energy, vývojová a realizační společnost v oboru služeb pro vodní díla, firma PS PROFI zrealizovala projekt české rozvojové spolupráce programu B2B.

více informací

Rozvoj klastru 6

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva VI.

Řešení projektu:

Projekt OPPIK: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_315/0018822 Projekt “Rozvoj klastru 6” navazuje na předchozí projekty vytváření a základního rozvoje klastru CREA Hydro&Energy, jehož posláním je : a) provoz klastru b) podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů Spolku c) podpora rozvoje oboru vodního hospodářství a obnovitelných zdrojů energie a s nimi souvisejících oborů v ČR Projekt zajišťuje rozvoj klastrové organizace ve […]

více informací

Kolektivní výzkum 6

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva VI.

Řešení projektu:

Výzkumný projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_263/0018826 Výzkumný projekt řeší úkoly problematiky vodního hospodářství, a to v podprojektu zaměřeném na výzkum a vývoj v oblasti protiabrazních technologií, konkrétně vlnolamů instalovaných v tělese vodní nádrže. Projekt využívá infrastrukturu pořízenou z předchozích projektů sdílené infrastruktury. Termín : 1.5.2020 – 31.5.2023

více informací

Infrastruktura 5

OP PIK Spolupráce-Klastry ITI Olomouc

Řešení projektu:

Projekt infrastrukutry ITI Olomouc  CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_270/0019433 Projekt spolufinancovaný Evropskou unií na vznik a vybavení centra pro výzkum v Olomouci. Termín : 6.12.2019 – 31.12.2021 V rámci projektu byla pořízena následující infrastruktura: Zájemce o využití zařízení pro výzkumné a vývojové účely může kontaktovat koordinátora centra pro výzkum v Olomouci na emailu: urga@urga.cz Zařízení je umístěno v provozovně klastru […]

více informací

iWATERMAP

Projekt meziregionální spolupráce z programu Interreg Europe

Řešení projektu:

Cílem projektu je zlepšit inovační politiku pro navýšení kritické úrovně rozvoje inovačních ekosystémů v odvětví vodohospodářských technologií. Cílem projektu iWATERMAP je zlepšit inovační politiky pro dosažení rozvoje kritické masy v rámci inovačního ekosystému v sektoru vodohospodářství. Dosažení kritické masy v inovacích umožní regionům v budoucnu zvýšit jejich vlastní důležitost v inovačním rozvoji, vytvořit podmínky vhodné […]

více informací

PoVE WATER Pilot

Pilotní platforma odborného vzdělávání - Odborné centrum VODA

Řešení projektu:

Záměrem projektu je vytvořit infrastrukturu nezbytnou pro začlenění odborné excelence do vodohospodářského sektoru v Evropě, a tím položit základy pro rozvoj profesních osnov a následně rozvoj kompetencí studentů.

více informací

Infrastruktura 7

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva VII.

Řešení projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_335/0023655 Cílem projektu je zajištění a dodávka zařízení, HW a SW pro nové projekty kolektivního výzkumu v oboru vodního hospodářství. Součástí projektu je pořízení mobilního mapovacího prostředku a integrace technologií, umožňující sběr dat břehů, konstrukcí a staveb v návaznosti na vodní plochy a terénu v okolí i pod hladinou vodních toků a nádrží. Termín: 1.1.2021 – […]

více informací

Kolektivní výzkum 7

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva VII.

Řešení projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_336/0023663 PP2 V rámci projektu bude vytvořeno digitální dvojče vybraného významného inženýrského díla z oblasti vodního stavitelství přehradní hráze. PP1 K dosažení cílů bude realizován výzkum a vývoj zaměřený na data a procesy potřebné zejména pro řešení vodohospodářských úloh systémů městského odvodnění ve velkých urbanizovaných územích včetně přilehlé krajiny (povodí) s důrazem na efektivní a ekologické […]

více informací

Internacionalizace 6

OP PIK

Řešení projektu:

Projekt Internacionalizace klastru III. CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_314/0018823 Projekt “Internacionalizace klastru III.” zajišťuje mezinárodní aktivity klastru CREA Hydro&Energy podle aktualizace Strategie internacionalizace zpracované jako součást skončeného projektu klastru. Projekt zahrnuje všechny mezinárodní potřeby pro rozvoj klastru a plnění jeho poslání. Termín : 1.2.2020 – 31.3.2023

více informací

Internacionalizace 2

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva IV.

Řešení projektu:

Projekt zajišťuje mezinárodní aktivity klastru CREA Hydro&Energy podle aktualizace Strategie internacionalizace zpracované jako součást skončeného projektu klastru.Projekt Infrastruktura II. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_150/0011439

více informací

Rozvoj klastru 2

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva IV.

Řešení projektu:

Projekt Rozvoj klastru II. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_149/0011250 Projekt “Rozvoj klastru II” navazuje na předchozí projekty vytváření a základního rozvoje klastru CREA Hydro&Energy, jehož posláním je: a) provoz klastru; b) podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů spolku; c) podpora rozvoje oboru vodního hospodářství a obnovitelných zdrojů energie a s nimi souvisejících oborů v ČR Rok ukončení : 2019 

více informací

Infrastruktura 3

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva IV.

Řešení projektu:

Projekt Infrastruktura III. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_151/0011831 Projekt řeší problém rozšíření výzkumné kapacity Centra výzkumu Brno a to především v oblasti měřících zařízení pro výzkum a vývoj, software a hardware. Rozšíření výzkumných kapacit v oblasti terénních měření a laboratorních vyhodnocení vzorků pro vodní hospodářství bude řešeno prostřednictvím nákupu zařízení. Rok ukončení : 2020

více informací

Kolektivní výzkum 3

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva IV.

Řešení projektu:

Název podprojektu: DATABÁZOVÝ SYSTÉM Předmětem řešení projektu je vytvoření nového inovativního nástroje pro vodohospodářskou infrastrukturu v oblasti řízení realizace vodních staveb. Cílem tohoto projektu je: Rok ukončení: 2019

více informací

Infrastruktura 2

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva III.

Řešení projektu:

Projekt Infrastruktura II. CZ.01.102/0.0/0.0/16_080/0008855 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt zahrnuje pořízení infrastruktury pro účely výzkumu a vývoje v oblasti terénních měření a laboratorních vyhodnocení vzorků pro vodní hospodářství.  Cíle projektu Sdílená infrastruktura jsou: 1)     Doplnění zařízení Centra pro výzkum CREA Brno (CVB) tak, aby bylo možné realizovat předložený projekt Výzkum II a současně aby CVB mohlo […]

více informací

Kolektivní výzkum 2

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva III.

Řešení projektu:

Projekt zahrnuje  výzkum a vývoj softwarových prostředků pro mapování vodních toků a výzkum mobilního mikrozdroje elektrické energie využívající vodní energii. Projekt Kolektivní výzkum II. CZ.01.102/0.0/0.0/16_079/0008827 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt má dva podprojekty: Výzkum II. Software pro mapováníCílem projektu je vytvoření metod, postupů a zpracovatelského SW pro efektivní kombinaci dat bezkontaktního mobilního měření terénu a měření dna povrchových […]

více informací

CREA Hydro&Energy INF

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva I.

Řešení projektu:

Cílem projektu bylo rozšíření kapacit Centra výzkumu Brno v oboru vodního hospodářství. Projekt CREA Hydro&Energy INF CZ.01.102/0.0/0.0/15_008/0002000 byl spolufinancován Evropskou unií. Předmětem řešení projektu sdílené infrastruktury bylo zajištění významného posunu v technologické vyspělosti v oboru technologií pro vodní hospodářství a obnovitelné zdroje energie, významný především v dnešním období změn klimatu, rizik sucha i bleskových povodní a na ně reagující […]

více informací

CREA Hydro&Energy VYZ

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva I.

Řešení projektu:

Cílem tohoto projektu bylo vytvoření metod numerického modelování a těsnění vodních děl. CREA Hydro&Energy VYZ CZ.01.102/0.0/0.0/15_007/0002001 byl spolufinancován Evropskou unií. Předmětem řešení byl výzkum a vývoj v oblasti vodních děl, zaměřený na bezpečnostní objekty, funkční objekty a těsnění vodních děl. Cílem tohoto projektu je výzkum zaměřený na bezpečnost vodních děl. Dílčími cíli jsou výzkum v oblasti bezpečnostních přelivů […]

více informací

CREA Hydro&Energy – Rozvoj klastru

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva I.

Řešení projektu:

Cílem projektu byl rozvoj služeb klastru a regionální spolupráce. Předmětem řešení projektu byl rozvoj klastru na základě zpracované studie proveditelnosti v souladu se strategií klastru a realizace aktivit k dosažení stanovených cílů. Projekt CREA Hydro&Energy – Rozvoj klastru CZ.01.102/0.0/0.0/15_012/0001376byl spolufinancován Evropskou unií.

více informací

CREA Hydro&Energy – Internacionalizace klastru

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva I.

Řešení projektu:

Předmětem řešení projektu byla internacionalizace klastru na základě zpracované studie proveditelnosti v souladu se studií strategie internacionalizace a realizace aktivit k dosažení stanovených cílů. Projekt CREA Hydro&Energy CZ.01.102/0.0/0.0/15_009/0001375 byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu byla prezentace klastru v zahraničí a mezinárodní spolupráce.

více informací

NATUREEF

COSME: Clusters Go International

Řešení projektu:

NATUREEF, European Cluster Partnership, je síť clusteru, která byla vytvořena s cílem rozvíjet a provádět společnou strategii posílení meziodvětvové spolupráce a usnadňující internacionalizaci malých a středních podniků v oblasti efektivního využívaní přírodních zdrojů. Předložený projekt je zaměřen na efektivní využívaní přírodních zdrojů v cílových zemích regionech jako Jižní Amerika, Asia a ASEAN, které byly vybrány […]

více informací

ALBAPRO

Využití kolonií mikrořas a bakterií pro čištění odpadních vod a produkci biomasy

Řešení projektu:

Hlavní inovací projektu je ověření a uplatnění konceptu čištění odpadních vod za využití kolonií mikrořas a bakterií v podmínkách reálného testovacího media s následným zhodnocením vytvořené biomasy pro produkci bioplynu. Výrazným technologickým přínosem projektu je ověření laboratorně odzkoušených postupů a jejich odzkoušení v cílových průmyslových odvětvích (papírenský a potravinářský průmysl, komunální čistírny odpadních vod). Implementací navržených řešení se u […]

více informací

AOP4Water

Recyklace vody v průmyslových odvětvích s vysokou spotřebou vody za využití AOP technologií

Řešení projektu:

V projektu AOP4Water je ověřováno využití ozonu v kombinaci s dalšími pokrokovými oxidačními procesy (peroxid vodíku, UV záření a ultrazvuk) a následným biologickým čištěním pro čištění průmyslových a komunálních odpadních vod s cílem umožnit recyklaci takto vyčištěných vod v papírenském a textilním průmyslu a významně tím přispět ke snížení provozních nákladů. Další nespornou výhodou bude i snížená produkce kalů […]

více informací

Přehrada Duhok Dam

Rehabilitace vodárenského systému

Řešení projektu:

Přehrada Duhok postavená v roce 1988, je jednou ze středně velkých přehrad se nachází na řece Rubar Duhok 2 km severně od centra města Duhok. Hlavní i kazetové hráze jsou zemní výplně se středním jílovým jádrem následované jednou vrstvou filtru na obou stranách a podepřenou pískovým a štěrkovým obalem. Pro zemědělské účely byl navržen zavlažovací […]

více informací

NCA

Návrh projektu v reakci na výzvu Mezinárodního Visegrádského Fondu

Řešení projektu:

CREA Hydro & Energy společně s Národní klastrovou asociací (NCA) předložili návrh projektu v reakci na výzvu Mezinárodního Visegrádského Fondu. V návaznosti na úspěch projektu V4CLUSTERS byl navržen nový projekt “Unlocking the cluster potential of the interregional cooperation between the V4 and ASEAN”(V4-ASEAN) v rámci výzvy Visegrádské strategického programu (Strategické granty). Cílem projektu je koordinace […]

více informací

Inspekce přehrad Derbendikhan

Řešení projektu:

Předmětem projektu bylo posouzení bezpečnosti a provozuschopnosti vodního díla. Jednalo se o rozsáhlou inspekci jednotlivých částí vodního díla. Vlastní inspekce, zkoušky, měření a další průzkum probíhaly jak klasickým způsobem, tak za přítomnosti specializovaných profesí (potápěči, horolezci atd.). Nedílnou součástí celé akce byly komplexní prohlídky strojních technologických celků. V závěru projektu byla zpracována zpráva o nejzávažnějších […]

více informací

Panel konzultantů pro ministerstvo zemědělství a vodních zdrojů, Irák 2010 – 2013

Řešení projektu:

Cílem projektu Panel konzultantů pro Ministerstvo zemědělství a vodních zdrojů Kurdské regionální vlády (MoAWR) bylo poskytovat konzultační služby v oborech: inženýrská geologiehydraulikahydrotechnikageotechnika Severní Irák, jenž je pod správou Kurdské regionální vlády (KRG) v rámci Irácké federativní republiky, vynakládá velké úsilí na rozvoj své země směřovaný zejména na zajištění soběstačnosti ve  výrobě potravin a energií. S tím […]

více informací

Studie proveditelnosti, design přehrady Bawanur a závlahového systému, Irák 2010 – 2012

Řešení projektu:

NÁVRHOVÉ PARAMETRY PŘEHRADYTyp : hráz zemní sypaná se středním těsnícím jádremSklon návodního líce: 1:3,5Sklon vzdušního líce: 1:3,0Maximální výška: 23 mŠířka v patě hráze: 148,0 m (v patě hráze)Šířka hráze v koruně: 9,0 mDélka hráze v koruně: 1190 mVýška koruny hráze: 300 m n.m.Objem hrázového tělesa: 980 000 m3 (těleso), 128 000 m3 (těsnící jádro)Plocha povodí: […]

více informací

Design přehrady Quatabian, Sulaymaniyah Governorate, Irák 2009 – 2010

Řešení projektu:

ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘEHRADYTyp : hráz se symetrickým lichoběžníkovým tvarem z tvrdého násypu (hardfill)Sklon návodního líce: 1:0,7Sklon vzdušního líce: 1:0,7Maximální výška: 42,7 mŠířka v patě hráze: 62,56 m (v patě hráze)Šířka hráze v koruně: 10,6 mDélka hráze v koruně: 288 mVýška koruny hráze: 1 017,20 mObjem hrázového tělesa: 270 000 m3Plocha povodí: 1 375 km2Zátopová plocha […]

více informací

Monitorovací zařízení pro přehrady Derbandikhan a Dokan, Irák 2009 – 2011

Řešení projektu:

Po více jak 50-ti letém provozu vodních děl se prokázalo, že současná zařízení pro měření a sledování technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) se stala nevyhovující a to z hlediska rozsahu i jeho funkčnosti. Účelem projektu byla modernizace monitorovacích systémů TBD a zvýšení bezpečnosti vodních děl. Cílem projektu byla rekonstrukce, modernizace a rozšíření monitorovacího systému na dvou stávajících přehradách […]

více informací

Malá vodní elektrárna Sevilla, Filipíny 2006 – 2008

Řešení projektu:

Vodní elektrárna Sevilla je malá vodní elektrárna postavená na řece Loboc, na ostrově Bohol, v centrální části Filipín. Elektrárna je situována v známé turistické oblasti blízko Čokoládových vrchů a přírodní rezervace nártounů, přibližně 5 km vzdálené od města Loboc. Výstavba elektrárny včetně elektromechanického vybavení byla financována z úvěrového rozpočtu Světové banky stanoveného pro rozvoj obnovitelných […]

více informací

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com