Mapování inovačního ekosystému vodního hospodářství

V rámci projektu iWATERMAP z programu Erasmus +, který aktivně řeší problematiku a zlepšení inovační politiky v odvětví vodohospodářských technologií, byla vypracována první verze dílčího výstupu, tzv. Self-Assessmentu. Živý dokument, který bude v průběhu projektu i nadále aktualizován vypracoval klastr CREA Hydro & Energy, jakožto jeden z projektových partnerů. Dokument vychází z již zpracovaných cestovních map pro dílčí oblasti lidských zdrojů, internacionalizace a rozvoje kritické masy.

 V předloženém grafickém zpracování jsou zjednodušeně znázorněny dílčí výstupy mapování inovačního ekosystému v sektoru vodního hospodářství v Jihomoravském kraji, na třech hlavních úrovních – rozvoj kritické masy, lidské zdroje a mezinárodní spolupráce.

Samotný dokument vychází z politického nástroje Strategie rozvoje JMK 2020. V předložené verzi je, prostřednictvím modelu Triple helix, znázorněno propojení v rámci jednotlivých společností, univerzit a státní správy do jednotlivých aktivit projektu iWATERMAP. Rozvoj kritické masy a inovačního ekosystému ve vodním hospodářství je primárně ovlivňováno objemem získaných finančních prostředků, v důsledku čehož, se klastr snaží o aktivnější zapojení do EU programů. V rozvoji lidského kapitálu napomáhá model celoživotního vzdělávání, mapující průběh vzdělávání jednotlivců v sektoru „voda“. Meziregionální spolupráce je zastoupená v self-assessmentu zapojením se do pilotního projektu PoVE WATER, projektu rozvoje odborné excelence, či zastoupením Jihomoravského kraje klastrem CREA v evropské platformě Water Smart Territories.

Více informací o projektu iWATERMAP je dostupných na projektovém webu https://www.interregeurope.eu/iwatermap.

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com