euWater4i-SD

Evropská iniciativa pro vodu na podporu Mezinárodního Udržitelného Rozvoje

EUropean Water initiative for fostering International Sustainable Development

Clusters Go International – Strand A (COSME)

Program: COSME

ID: COS-CLUSINT-2020-3-01

Souhrn projektu

Cílem projektu euWater4i-SD je vytvořit evropské strategické partnerství v oblasti klastrů Going International (ESCP-4i), které umožní vstup vodohospodářských řešení na trh udržitelného územního rozvoje (STD) v rozvíjejících se zemích. euWater4i-SD se zaměřuje zejména na globální vodohospodářská řešení (služby, technologie a financování), která umožňují přechod na udržitelná území prostřednictvím řízení účinně využívajícího zdroje a prováděním oběhového hospodářství v pěti klíčových odvětvích trhu s STD.

Přihlaste se k odběru newsletteru!

 euWater4i-SD : spočívá ve vybudování jednotného kontaktního místa pro malé a střední podniky v EU, které bude nabízet inteligentní řešení pro podporu jejich obchodních příležitostí a zvýšení jejich konkurenceschopnosti v celosvětovém měřítku.

Partnerství euWater4i-SD se skládá z:

  • France Water Team, vodní skupina, Francie (vedoucí projektu)
  • ACLIMA, energeticko-environmentální klastr, Španělsko
  • CREA Hydro & Energy, water-energy cluster, Česká republika
  • Ecoliance, water-energy-building-recycling cluster, Německo
  • Klastr zelené synergie, energie a životního prostředí, Bulharsko

Toto partnerství s přidruženými partnery z vzájemně propojených odvětví spojí jejich pravomoci, aby mělo dopad na zaměstnanost, růst a inovace v EU. To bude provedeno prostřednictvím:

  • Co – design a validace společné strategie internacionalizace pro 1 000 malých a středních podniků za účelem přístupu na trhy mimo EU, zejména ve východní Africe a Latinské Americe (uzavření až 10 obchodních dohod)
  •  Aktivní spolupráce mezi 5 klastry a jejich členy v rámci tohoto ESCP-4i i mimo něj (dosažení 14 dohod o spolupráci a 8 projektů spolupráce).
  • Rozvoj udržitelného systému správy a společného brandingu pro ESCP-4i s cílem zajistit dlouhodobou spolupráci
  • Aktivní podpora euWater4i-SD jako metaklastru představující celý hodnotový řetězec pro řešení v oblasti vodohospodářských inteligencí, která řeší četné průřezové výzvy směrnice o udržitelném rozvoji technologií


euWater4i-SD je postaven na Water Smart Territories, jednom z tematických partnerství pro průmyslovou modernizaci sdružujících 21 regionů EU, a využije svého silného propojení jako skutečného multiplikátoru pro rozšíření a zvýšení dopadů projektu.

Trvání: 36 měsíců (od září 2021 do září 2024)

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com