Členové a partneři klastru

Kdo je součástí klastru CREA Hydro&Energy?

Členové klastru

ABO valve s.r.o. [LOGO]

ABO valve s.r.o.

Největší výrobce motýlkových uzavíracích klapek v České republice. Formujeme budoucnost a fungování mnoha průmyslových odvětví, jehož součástí je regulace vody, vzduchu, olejů, paliv nebo chemikálií.

www.abovalve.com
AQUA PROCON s.r.o. [LOGO]

AQUA PROCON s.r.o.

Víceoborová projektová a inženýrská společnost, patříme k leadrům v oboru vodního hospodářství. Postupně jsme rozšířili naše služby také pro městskou infrastrukturu, silniční, pozemní a průmyslové stavby.

www.aquaprocon.cz
AQUAS vodní díla s.r.o. [LOGO]

AQUAS vodní díla s.r.o.

Firma se specializuje na dodávky technologických celků a stavebních prací ve vodním hospodářství. Realizujeme opravy revize a montáže všech uzávěrů vodních děl – např. jezové uzávěry, klapky apod.

www.aquas.cz
AW-DAD, s.r.o. [LOGO]

AW-DAD, s.r.o.

Společnost nabízí projekční a inženýrské práce související s investiční výstavbou, opravami a údržbou na vodních tocích a hydrotechnických stavbách i na zabezpečených skládkách odpadů.

.
Český hydrometeorologický ústav [LOGO]

Český hydrometeorologický ústav

Státní instituce pro monitorování počasí, stavu vodních toků, kvality ovzduší a klimatických změn. Poskytuje přesné předpovědi počasí a extrémních jevů, a provádí výzkum v oblasti hydrologie, meteorologie a klimatologie.

www.chmi.cz
Designtec, s.r.o. [LOGO]

DESIGNTEC, s.r.o.

Společnost nabízí široké portfolio technických výpočtů a expertíz založených na aplikaci moderních numerických simulačních postupů ke zlepšení spolehlivosti výrobků a snížení výrobních nákladů.

www.designtec.cz
ELZACO, spol s.r.o. [LOGO]

ELZACO, spol s.r.o.

Firma se specializuje na oblast řízení technologických procesů, návrh a výrobu jednoúčelových strojů a malých vodních elektráren. Při své práci vycházíme ze svých dlouholetých zkušeností.

www.elzaco.cz
GEOtest, a.s. [LOGO]

GEOtest, a.s.

Tradiční česká firma etablovaná na trhu již více než 50 let. Poskytujeme široké spektrum služeb – od konzultačních po dodavatelské – v environmentálních oborech, inženýrské geologii, geotechnice, geofyzice a hydrogeologii.

www.geotest.cz
GEOTOP ROSA s.r.o. [LOGO]

GEOTOP ROSA s.r.o.

Firma, zavedená od roku 1995 je personálně, odborně a technicky způsobilá k provádění veškeré geodetické činnosti pro plné uspokojení potřeb zákazníků v této oblasti a v oblastech příbuzných.

www.geotop.cz
GEOTOP ROSA s.r.o. [LOGO]

Global Urga Trade, s.r.o.

Obchodní společnost specializující se na geologii a hydrogeologii se zaměřením na export do cizích zemí po celém světě.

HG partner s.r.o. [LOGO]

HG partner s.r.o.

Firma zajišťuje odbornou podporu v oblasti vodního hospodářství státním podnikům povodí, obcím, městům i jednotlivcům. Řešíme projekty po celé České republice i v zahraničí.

www.hgpartner.cz
Ing. Jan Matoušek - AGROSTAV Jevíčko [LOGO]

Ing. Jan Matoušek - AGROSTAV Jevíčko

Vývojová, projekční a stavební firma v oboru ekologických staveb a technologií pro obnovitelné zdroje energie (vodní, větrné, z odpadů).

Petr Poštulka [LOGO]

Ing. Petr Poštulka

Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství.

Kavyl spol. s.r.o. [LOGO]

Kavyl spol. s.r.o.

Firma, která se specializuje na oblast vodohospodářských staveb, sadových úprav a komplexní údržbu zeleně, dřevovýrobu a opravy a servis stavebních a specializovaných strojů.

www.kavyl.cz
Mendelova univerzita v Brně [LOGO]

Mendelova univerzita v Brně

N Nejstarší univerzita v oboru zemědělství a lesnictví v ČR, která se zabývá například ochranou životního prostředí, klimatickou změnou, udržitelností, cirkulární ekonomikou a mnoha dalšími.

www.mendelu.cz
PS PROFI s.r.o. [LOGO]

PS PROFI s.r.o.

Vývojová a realizační firma v oboru speciálních služeb pro vodní díla s vlastní potápěčskou skupinou pro realizaci speciálních prací a oprav v zatopených prostorách včetně poradenství, školení a komplexních dodávek.

www.psprofi.cz
Přátelská energie s.r.o. [LOGO]

Přátelská energie s.r.o.

Konzultační firma v oblasti ekonomického, marketingového a edukativního poradenství včetně zaměření na digitalizaci a nové technologie.

Strojírny Brno, a.s. [LOGO]

Strojírny Brno, a.s.

Firma se specializuje na výrobu vodních turbín a strojírenských technologií pro vodní díla a je dodavatelem kompletních technologických celků pro malé vodní elektrárny.

www.strojirnybrno.com
Střední průmyslová škola stavební Brno, p.o. [LOGO]

Střední průmyslová škola stavební Brno, p.o.

Střední odborná škola v Brně, která nabízí možnost studia oboru stavebnictví se zaměřením na rekonstrukce staveb a architekturu, pozemní stavby a dopravní a vodohospodářské stavby.

www.spsstavbrno.cz
Sun Drive s.r.o. [LOGO]

Sun Drive s.r.o.

Propagační a marketingová firma působící na mezinárodní úrovni, partner pro realizaci oficiálních účastí a veletrhů se státní podporou, partner veletrhů Power Gen a Hydropower&Dams.

www.sundrive.cz
TECHNOTRADE spol. s.r.o. [LOGO]

TECHNOTRADE spol. s.r.o.

Firma, která nabízí komplexní řešení systémů strojů. Kombinují znalosti a zkušenosti v oblasti hydrauliky, elektroniky, softwaru a elektrických pohonů.

www.technotrade.cz
URGA, s.r.o. [LOGO]

URGA, s.r.o.

Společnost je zaměřená na služby, aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, především geologie, geotechniky, inženýrské geologie a hydrogeologie.

www.urga.cz
VARS BRNO a.s. [LOGO]

VARS BRNO a.s.

Firma zaměřená na inovace, které pomáhají zákazníkům v efektivní správě dopravní infrastruktury a řízení dopravy. Společně s našimi klienty, partnery i vědeckými institucemi posouváme svět řízení dopravy dál.

www.vars.cz
VODNÍ DÍLA-TBD a.s. [LOGO]

VODNÍ DÍLA-TBD a.s.

Česká společnost se zaměřením na bezpečnost vodních děl, projektování a protipovodňovou ochranu. Hlavním předmětem její činnosti je technickobezpečnostní dohled (TBD) nad vodními díly

www.vdtbd.cz
Vysoké učení technické v Brně [LOGO]

Vysoké učení technické v Brně

Technická univerzita v Brně. Na činnosti se podílí především Ústav vodních staveb s Laboratoří vodohospodářského výzkumu a Energetický ústav s Odborem fluidního inženýrství Viktora Kaplana.

www.vutbr.cz
VZD INVEST s.r.o. [LOGO]

VZD INVEST s.r.o.

Projekční firma, která nabízí poradenství, projekční práce, inženýrskou činnost, zpracování dotací a dozorovou činnost nejen v odvětví vodního hospodářství.

www.vzdinvest.cz

Členství v asociacích

 • Národní klastrová asociace

  www.nca.cz
 • Asociace pro vodu v krajině ČR, z.s.

  www.tpuvz.cz
 • Český přehradní výbor, z.s.

  www.czcold.cz
 • Voda v krajině - centrum odborného vzdělávání, z.s.

Mezinárodní partneři klastru

 • CREA Company for the Construction of Dams & Hydropower Stations, Erbil

  místní zástupce sdružení s nejvyšším certifikátem pro stavební projekty a realizace prací v Iráku.

 • Energoprojekt Hidroinzenjering, Belgrade

  nejvýznamnější srbská společnost v odvětví managementu vodních zdrojů.

 • Institut for Hydropower Research, Hanoi

  vietnamský státní institut pro výzkum technologií vodních elektráren

 • Pöyry Environment, a.s.

  nadnárodní inženýrská a konzultační společnost v oboru vodních zdrojů a životního prostředí.

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com