Členové a partneři klastru

Kdo je součástí klastru CREA Hydro&Energy?

Členové klastru

ABO valve s.r.o. [LOGO]

ABO valve s.r.o.

Jeden z největších výrobců uzavíracích a zpětných klapek pro průmyslové použití v Evropě

www.abovalve.com
AQUA PROCON s.r.o. [LOGO]

AQUA PROCON s.r.o.

Projektová a inženýrská společnost v oblasti vodního hospodářství (vodovodní a kanalizační systémy, generely, čistírny odpadních vod, úpravny vody).

www.aquaprocon.cz
AQUAS vodní díla s.r.o. [LOGO]

AQUAS vodní díla s.r.o.

Realizační firma pro vodní stavby a instalace technologických celků.

www.aquas.cz
AW-DAD, s.r.o. [LOGO]

AW-DAD, s.r.o.

Projekční a konzultační kancelář v oboru vodních nádrží a technologií pro vodní díla.

.
Český hydrometeorologický ústav [LOGO]

Český hydrometeorologický ústav

Státní hydrometeorologický institut.

www.chmi.cz
Designtec, s.r.o. [LOGO]

DESIGNTEC, s.r.o.

Firma nabízí široké portfolio technických výpočtů a expertíz založených na aplikaci moderních numerických simulačních postupů.

www.designtec.cz
ELZACO, spol s.r.o. [LOGO]

ELZACO, spol s.r.o.

Specialisté v oblasti řízení technologických procesů, návrhu a výrobě jednoúčelových strojů a malých vodních elektráren.

www.elzaco.cz
GEOtest, a.s. [LOGO]

GEOtest, a.s.

Firma v oboru hydrogeologie, inženýrské geologie a geotechniky, sanací, environmentálních služeb s vlastní certifikovanou laboratoří pro analýzy vod a zemin.

www.geotest.cz
GEOTOP ROSA s.r.o. [LOGO]

GEOTOP ROSA s.r.o.

Firma zabývající se geodetickou činností.

www.geotop.cz
HG partner s.r.o. [LOGO]

HG partner s.r.o.

Projekční firma v oboru vodních staveb.

www.hgpartner.cz
Ing. Jan Matoušek - AGROSTAV Jevíčko [LOGO]

Ing. Jan Matoušek - AGROSTAV Jevíčko

Vývojová, projekční a stavební firma v oboru ekologických staveb a technologií pro obnovitelné zdroje energie (vodní, větrné, z odpadů).

www.matousek.cz
Petr Poštulka [LOGO]

Ing. Petr Poštulka

Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Kavyl spol. s.r.o. [LOGO]

Kavyl spol. s.r.o.

Firma, která se specializuje na oblast vodohospodářských staveb, sadových úprav a komplexní údržbu zeleně, dřevovýrobu a opravy a servis stavebních a specializovaných strojů.

www.kavyl.cz
Mendelova univerzita v Brně [LOGO]

Mendelova univerzita v Brně

Nejstarší univerzita v oboru zemědělství a lesnictví v České republice.

www.mendelu.cz
PS PROFI s.r.o. [LOGO]

PS PROFI s.r.o.

Vývojová a realizační firma v oboru speciálních služeb pro vodní díla s vlastní potápěčskou skupinou pro realizaci speciálních prací a oprav v zatopených prostorách včetně poradenství, školení a komplexních dodávek.

www.psprofi.cz
Přátelská energie s.r.o. [LOGO]

Přátelská energie s.r.o.

Specialisté v oblasti řízení technologických procesů, návrhu a výrobě jednoúčelových strojů a malých vodních elektráren.

Strojírny Brno, a.s. [LOGO]

Strojírny Brno, a.s.

Výrobce vodních turbín a strojírenských technologií pro vodní díla a dodavatel kompletních technologických celků pro malé vodní elektrárny.

www.strojirnybrno.com
Střední průmyslová škola stavební Brno, p.o. [LOGO]

Střední průmyslová škola stavební Brno, p.o.

Odborná střední škola v Brně.

www.spsstavbrno.cz
Sun Drive s.r.o. [LOGO]

Sun Drive s.r.o.

Propagační a marketingová firma působící na mezinárodní úrovni, partner pro realizaci oficiálních účastí a veletrhů se státní podporou, partner veletrhů Power Gen a Hydropower&Dams.

www.sundrive.cz
TECHNOTRADE spol. s.r.o. [LOGO]

TECHNOTRADE spol. s.r.o.

Komplexní řešení systémů strojů. Kombinují znalosti a zkušenosti v oblasti hydrauliky, elektroniky, softwaru a elektrických pohonů.

www.technotrade.cz
URGA, s.r.o. [LOGO]

URGA, s.r.o.

Vývojová a realizační firma v oboru geologie, staveb a přepracování odpadů.

www.urga.cz
VARS BRNO a.s. [LOGO]

VARS BRNO a.s.

Firma zabývající se systémy pro dopravu, správu majetku a veřejnou správu.

www.vars.cz
VODNÍ DÍLA-TBD a.s. [LOGO]

VODNÍ DÍLA-TBD a.s.

Firma v oboru technickobezpečnostního dohledu vodních děl.

www.vdtbd.cz
Vysoké učení technické v Brně [LOGO]

Vysoké učení technické v Brně

Technická univerzita. Na činnosti sdružení se podílí především Fakulta stavební, Ústav vodních staveb s Laboratoří vodohospodářského výzkumu a Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav s Odborem fluidního inženýrství Viktora Kaplana.

www.vutbr.cz
VZD INVEST s.r.o. [LOGO]

VZD INVEST s.r.o.

Projekční firma, která nabízí poradenství, projekční práce, inženýrskou činnost, zpracování dotací a dozorovou činnost nejen v odvětví vodního hospodářství.

www.vzdinvest.cz

Členství v asociacích

 • NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE

  www.nca.cz
 • Asociace pro vodu v krajině ČR, z.s.

  www.tpuvz.cz
 • Český přehradní výbor

Mezinárodní partneři klastru

 • CREA Company for the Construction of Dams & Hydropower Stations, Erbil

  místní zástupce sdružení s nejvyšším certifikátem pro stavební projekty a realizace prací v Iráku.

 • Energoprojekt Hidroinzenjering, Belgrade

  nejvýznamnější srbská společnost v odvětví managementu vodních zdrojů.

 • Institut for Hydropower Research, Hanoi

  vietnamský státní institut pro výzkum technologií vodních elektráren

 • Pöyry Environment, a.s.

  nadnárodní inženýrská a konzultační společnost v oboru vodních zdrojů a životního prostředí.

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com