Water4All

Water Security for the planet

Partnerství Water4All – Water Security for the Planet – je spolufinancováno Evropskou unií v rámci programu Horizon Europe (klíčový program financování výzkumu a inovací). Partnerství trvá sedm let od roku 2022. Cílem je vypořádat se s problémy souvisejícími s vodou jako prostředkem, jak čelit změně klimatu, pomoci dosáhnout cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje a posílit konkurenceschopnost a růst EU.

Cílem partnerství Water4All je umožnit zabezpečení vody ve velkém měřítku a dlouhodobě. Jeho cílem je také řešit problémy s vodou v holistickém rámci.

Všechny formy života na Zemi potřebují vodu. Všechny lidské činnosti fungují s tímto zdrojem. Voda je součástí našeho každodenního života. Je také integrován do městské a venkovské krajiny. Je to jeden z nejcennějších prvků, který všichni sdílíme s rostlinami a zvířaty.

Tato jednoduchá fakta je třeba mít na paměti, abyste pochopili ambice Water4All.

Tento zdroj je na mnoha místech oslaben v důsledku klimatických změn a lidských návyků. Víme, že můžeme zlepšit způsob, jakým vodu využíváme. Každý má svou roli a zejména vědecko-výzkumná komunita.

Vědecký výzkum je srdcem Partnerství, protože je to mocný nástroj ke zlepšení znalostí o tom, jak tento základní zdroj zachovat, obnovit a spravovat.

Potřebná je také mezinárodní spolupráce, protože voda na Zemi nemá hranice a protéká z jedné země do druhé.

Water4All sdružuje širokou a soudržnou skupinu 79 partnerů z 31 zemí Evropské unie i mimo ni. Toto konsorcium sdružuje partnery z celého řetězce vodního výzkumu, vývoje a inovací (RDI).

Partnerství se skládá z
Pilíř A: Strategické směřování
Pilíř B: Vývoj inovací
Pilíř C: Věda-politika-koncoví uživatelé
Pilíř D: Demonstrační aktivity
Pilíř E: Internacionalizace

Klastr je vedoucím úkolu E.1 v pilíři E a partnerem v pilíři A.

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com