POVE WATER Scale-up

Platform for vocational education - CoVE WiL

Projekt z programu Erasmus + Platform of Vocational Excellence WATER Scale-up (PoVE WATER Scale-up) je nadnárodní projekt čerpající ze stávajích a vznikajících potřeb odborných kompetencí, dovedností v odvětví vodního hospodářství a převádí je do vynikající profesní kvality. To zajišťuje vzestupnou konvergenci odborného vzdělávání a přípravy se znalostními trojúhelníky (EU) a silné zapojení do regionálních hospodářských a sociálních ekosystémů. Záměrem projektu je vytvořit infrastrukturu nezbytnou pro začlenění odborné excelence do vodohospodářského sektoru v Evropě, a tím položit základy pro rozvoj profesních osnov a následně rozvoj kompetencí studentů. Projekt navazuje na Pilotní projekt Pilot PoVE Water.

 • Do projektu jsou zapojeni partneři z Nizozemska, Lotyšska, Malty, České republiky, Německa, Estonska, Belgie a Jihoafrické republiky.
 • Klastr CREA Hydro&Energy spolu s Mendelovou univerzitou v Brně jsou jedni z projektových partnerů za Českou republiku.

Mezi hlavní cíle projektu patří:

 • zajištění odborného vzdělání v popředí výzkumu a technologického vývoje v odvětví voda
 • zajištění pracovního přístupu, znalostí a schopností pro současné i budoucí odborníky ve vodním odvětví
 • identifikace stávajících a vznikajících potřeb trhu práce a zvýšené schopnosti reagovat na tyto potřeby již v počátku
 • podpora synergií, spolupráce a vzájemného obohacování

Hlavními výstupy projektu jsou:

 • nástroje Vocational Excellence Scanning, sloužící k identifikaci stávajících systémů odborné kvality zúčastněných organizací a k přípravě procesu sdílení znalostí
 • 5 středisek odborné excelence pro vodu, fungující jako regionální “dovednostní ekosystémy”
 • platforma pro odbornou excellenci ve vodě, přinášející evropský rozměr vodohospodářství
 • strategie pro růst a zlepšování platformy PoVE WATER a vytvoření kritického množství a udržitelného základu pro další rozvoj

Projektová partneři:

 1. STICHTING VOOR ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS, BEROEPSONDERWIJS EN  VOLWASSENENEDUCATIE  (FC  –  CIV  Water), Netherlands
 2. STICHTING LEARNING HUB FRIESLAND (LHF), Netherlands
 3. STICHTING  PLATFORM  BETA  EN  TECHNIEK  (PBT  –  Katapult), Netherlands
 4. VITENS NV (Vitens), Netherlands
 5. STICHTING  YUVERTA  (YUVERTA), Netherlands
 6. STICHTING MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT (MSM), Netherlands
 7. HANSE-PARLAMENT  EV  (HANSE  PARLAMENT), Germany
 8. MALTA COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND TECHNOLOGY (MCAST), Malta
 9. WATER SERVICES CORPORATION – WSC (WSC), Malta
 10. MENDELOVA  UNIVERZITA  V  BRNE  (MENDELU), Czechia
 11. CREA HYDRO&ENERGY ZS (CREA H&E), Czechia
 12. STREDNI PRUMYSLOVA SKOLA STAVEBNI BRNO (SPŠS BRNO), Czechia
 13. LIPKA  SKOLSKE  ZARIZENI  PRO  ENVIRONMENTALNI  VZDELAVANI  BRNO PRISPEVKOVA ORGANIZACE (Lipka), Czechia
 14. WOMEN ENGAGE FOR A COMMON FUTURE EV (WECF), Germany
 15. RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE (RTU), Latvia
 16. RIGAS TEHNISKAS UNIVERSITATES OLAINES TEHNOLOGIJU KOLEDZA (RTU OLAINE), Latvia
 17. PROFESIONALAS  IZGLITIBAS  KOMPETENCES  CENTRS  DAUGAVPILS BUVNIECIBAS TEHNIKUMS (DBT), Latvia
 18. VIDZEMES TEHNOLOGIJU UN DIZAINA TEHNIKUMS (Vidzemes Tehnologiju un dizaina tehnikums), Latvia
 19. LATVIJAS  UDENSAPGADES  UN  KANALIZACIJAS  UZNEMUMU  ASOCIACIJA (LWWWWA), Latvia
 20. HARIDUS-JA TEADUS MINISTEERIUM (JKHK VET), Estonia
 21. EESTI VEE-ETTEVOTETE LIIT (EVEL), Estonia
 22. EUROPEAN  FORUM  OF  TECHNICAL  AND  VOCATIONAL  EDUCATION  AND TRAINING (EFVET), Belgium
 23. STELLENBOSCH UNIVERSITY (SU), South Africa

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com