OPTAK Rozvoj klastru

OP TAK Spolupráce - Klastry - výzva I

Registrační číslo projektu: CZ.01.01.01/07/23_011/0001296

Datum realizace projektu: 21. dubna 2023 – 30. června 2026

Projekt OPTAK Rozvoj klastru se soustředí na rozvoj inovačního klastru jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty, zejména MSP, a výzkumnou sférou. Záměrem je přispět k vytváření vazeb mezi podniky, výzkumnými organizacemi, technologickými centry, digitálními inovačními huby a dalšími podpůrnými organizacemi, vytvářet inovační a investiční příležitosti a akcelerovat průmyslové změny.

Cílem projektu OPTAK Rozvoj klastru je posílení inovačního ekosystému v oblasti působnosti klastru. Projekt se soustředí na na posílení vazeb mezi MSP a výzkumnou sférou a na identifikaci a vytvoření mezioborových vazeb. Cílem je posílit inovační kapacity MSP pro zavádění inovačních řešení s důrazem na zavádění pokročilých technologií, které jim pomohou s digitální a zelenou transformací a akcelerací průmyslových změn. Klastr projektem OPTAK Rozvoj klastru zlepšuje sdílení znalostí, zkvalitňuje spolupráci firem a přispívá k udržitelnosti životního prostředí.

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com