Kolektivní výzkum 7

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva VII.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_336/0023663

PP2 V rámci projektu bude vytvořeno digitální dvojče vybraného významného inženýrského díla z oblasti vodního stavitelství přehradní hráze.

PP1 K dosažení cílů bude realizován výzkum a vývoj zaměřený na data a procesy potřebné zejména pro řešení vodohospodářských úloh systémů městského odvodnění ve velkých urbanizovaných územích včetně přilehlé krajiny (povodí) s důrazem na efektivní a ekologické odvádění a čištění odpadních vod a hospodaření se srážkovými vodami

Termín: 1.10.2020 – 31.3.2023

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com