Infrastruktura 7

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva VII.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_335/0023655

Cílem projektu je zajištění a dodávka zařízení, HW a SW pro nové projekty kolektivního výzkumu v oboru vodního hospodářství. Součástí projektu je pořízení mobilního mapovacího prostředku a integrace technologií, umožňující sběr dat břehů, konstrukcí a staveb v návaznosti na vodní plochy a terénu v okolí i pod hladinou vodních toků a nádrží.

Termín: 1.1.2021 – 31.12.2022

V rámci projektu byla pořízena následující infrastruktura:

 1. Notebook Dell LT 5510 s příslušenstvím
 2. Notebook Lenovo TCM75 s příslušenstvím
 3. GPS systém
 4. Přenosný datalogger s příslušenstvím
 5. Tříosý akceloměr s příslušenstvím
 6. Kamera Aerla s příslušenstvím
 7. Kamera RedEdge s příslušenstvím
 8. Kamera senseFly s příslušenstvím
 9. Snímkovací systém
 10. Notebook Lenovo
 11. Kamera do vrtů
 12. Hladinoměr OWI20 a OWI25
 13. SW DELL Server CAL a 2022
 14. Fotogrametrický SW DELL

Zájemce o využití zařízení pro výzkumné a vývojové účely může kontaktovat koordinátora centra pro výzkum v Brně na emailu: crea@crea.cz

Zařízení je umístěno v provozovně klastru CREA v Brně na adrese:

Šmahova 1244/112
627 00 Brno
Česká republika

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com