PoVE WATER Pilot

Pilotní platforma odborného vzdělávání - Odborné centrum VODA

Pilotní projekt z programu Erasmus + Platform of Vocational Excellence WATER (PoVE WATER) je nadnárodní projekt čerpající ze stávajích a vznikajících potřeb odborných kompetencí, dovedností v odvětví vodního hospodářství a převádí je do vynikající profesní kvality. To zajišťuje vzestupnou konvergenci odborného vzdělávání a přípravy se znalostními trojúhelníky (EU) a silné zapojení do regionálních hospodářských a sociálních ekosystémů. Záměrem projektu je vytvořit infrastrukturu nezbytnou pro začlenění odborné excelence do vodohospodářského sektoru v Evropě, a tím položit základy pro rozvoj profesních osnov a následně rozvoj kompetencí studentů.

  • Do projektu jsou zapojeni partneři z Nizozemska, Velké Británie, Lotyšska, Malty a České republiky
  • Klastr CREA Hydro&Energy spolu s Mendelovou univerzitou v Brně jsou jedni z projektových partnerů za Českou republiku.

Mezi hlavní cíle projektu patří:
• zajištění odborného vzdělání v popředí výzkumu a technologického vývoje v odvětví voda
• zajištění pracovního přístupu, znalostí a schopností pro současné i budoucí odborníky ve vodním odvětví
• identifikace stávajících a vznikajících potřeb trhu práce a zvýšené schopnosti reagovat na tyto potřeby již v počátku
• podpora synergií, spolupráce a vzájemného obohacování

Hlavními výstupy projektu jsou:• nástroje Vocational Excellence Scanning, sloužící k identifikaci stávajících systémů odborné kvality zúčastněných organizací a k přípravě procesu sdílení znalostí
• 5 středisek odborné excelence pro vodu, fungující jako regionální “dovednostní ekosystémy”
• platforma pro odbornou excellenci ve vodě, přinášející evropský rozměr vodohospodářství
• strategie pro růst a zlepšování platformy PoVE WATER a vytvoření kritického množství a udržitelného základu pro další rozvoj

Projektová partneři:

1.      Friesland college Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Netherlands

2.      Stichting Platform Beta en Techniek, Netherlands

3.      VITENS NV, Netherlands

4.      Learning Hub Friesland, foundation, Netherlands

5.      Glasgow Clyde College, United Kingdom

6.      Mechanics and Technology College of Olaine (OMTK), Latvia

7.      Riga Technical University, Latvia

8.      MCAST, Malta

9.      Water Services Corporation, Malta

10.  CREA Hydro & Energy ZS, Czech Republic

11.  Mendel University in Brno, Czech Republic

12.  EfVET, Belgium 

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com