iWATERMAP

Interregional cooperation project from the Interreg Europe program

Cílem projektu je zlepšit inovační politiku pro navýšení kritické úrovně rozvoje inovačních ekosystémů v odvětví vodohospodářských technologií.

  • Je zapojeno sedm regionů z Nizozemí, Lotyšska, Portugalska, Španělska, Řecka, Rumunska a ČR;
  • Jeden z hlavních výstupů bude příprava cestovních map pro dosažení zvýšení kritické masy v ekosystému inovací v daném sektoru;
  • Projekt je financován prostřednictvím Interreg Europe a probíhá od 2018 do 2023

Cílem projektu iWATERMAP je zlepšit inovační politiky pro dosažení rozvoje kritické masy v rámci inovačního ekosystému v sektoru vodohospodářství.

Dosažení kritické masy v inovacích umožní regionům v budoucnu zvýšit jejich vlastní důležitost v inovačním rozvoji, vytvořit podmínky vhodné pro zvýšení konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti v regionu.

 „Příklad dobré praxe budování kritické masy v regionu Fríska, prezentovaný na růstu a diverzifikaci finančních zdrojů a plánu celoživotního vzdělávání Lidských zdrojů, je vznikajícím podkladem pro rozvoj meziregionální spolupráce“ prohlásil garant projektu z Jihomoravského zastupitelství RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.

 Projekt si vymezuje jako cílovou oblast sektor vodohospodářství. Důležitost sektoru leží v jeho schopnosti pomáhat v dosažení společenských výzev spojených s managementem vodních zdrojů – nedostatek vody, účinnost, využití v jiných průmyslových odvětvích, obnovení zdrojů z čištění odpadních vod apod. Odvětví má velký potenciál ke generování inovativních produktů a služeb, které lze vyvézt, a tak také přispět k vytváření růstu a pracovních míst v regionu.

Více informací na stránkách www.interregeurope.eu/Iwatermap

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com