Internacionalizace 6

OP PIK

Projekt Internacionalizace klastru III. CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_314/0018823


Projekt “Internacionalizace klastru III.” zajišťuje mezinárodní aktivity klastru CREA Hydro&Energy podle aktualizace Strategie internacionalizace zpracované jako součást skončeného projektu klastru. Projekt zahrnuje všechny mezinárodní potřeby pro rozvoj klastru a plnění jeho poslání.


Termín : 1.2.2020 – 31.3.2023

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com