Infrastruktura 2

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva III.

Projekt Infrastruktura II. CZ.01.102/0.0/0.0/16_080/0008855 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt zahrnuje pořízení infrastruktury pro účely výzkumu a vývoje v oblasti terénních měření a laboratorních vyhodnocení vzorků pro vodní hospodářství. 

Cíle projektu Sdílená infrastruktura jsou:

1)     Doplnění zařízení Centra pro výzkum CREA Brno (CVB) tak, aby bylo možné realizovat předložený projekt Výzkum II a současně aby CVB mohlo pokrýt budoucí potřeby VaV aktivit členů klastru i dalších subjektů našeho oboru v regionu.

2)     Udržení vybavení klastru na úrovni umožňující spolupráci ve VaV a komunikaci s partnery pro realizované a připravované mezinárodní projekty.Tento projekt má přímou návaznost na výzkumný projekt klastru předkládaný v třetí výzvě programu OP PIK Spolupráce-Klastry. 


Rok ukončení: 2019 

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com